ละเลยไม่ทำความสะอาดเขียง เสี่ยงได้โรคเป็นของแถม!

0

“เขียง”

ถือเป็นภาชนะที่สำคัญในการประกอบอาหาร เป็นอุปกรณ์คู่ครัวที่ทุกบ้านขาดไม่ได้ไม่ว่าจะหั่น สับ ซอย กับเนื้อหรือผัก ก็ต้องใช้เขียงเพื่อรองรับมีดทั้งนั้น ดังนั้น การเลือกใช้เขียงจึงต้องใส่ใจกันสักนิด เพราะหากละเลยไม่ทำความสะอาดเขียงให้สะอาด ปล่อยทิ้งไว้ให้สกปรก คุณอาจได้โรคเป็นของแถมนะคะ

หากผู้บริโภคหรือผู้ประกอบอาหารละเลยในเรื่องการเลือก การใช้ และการเก็บเขียงแล้ว ย่อมก่อให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารตามมาได้ โดยเฉพาะเขียงที่สกปรก ไม่มีการล้างทำความสะอาดเป็นประจำ จะเป็นพาหะนำเชื้อโรคปนเปื้อนสู่อาหาร หรือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งเชื้อไข้หวัดนกด้วย

รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเขียง

do-not-clean-the-chopping-board-the-disease-is-free

  1. เขียงที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ เขียงไม้และเขียงพลาสติก โดยควรเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน
  2. ควรเลือกเขียงที่มีพื้นผิวเรียบ ไม่มีรอยขูด หรือร่องเฉือนลึกลงจนไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้
  3. ควรแยกเขียงที่ใช้หั่นอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสดต่างๆ และหั่นอาหารสุก เช่น อาหารที่ปรุงสุกแล้ว ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคระหว่างอาหารสุกกับอาหารดิบ
  4. ระหว่างการใช้งาน ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดเขียง ส่วนใหญ่จะใช้ผ้าเช็ดมือ หรือผ้าเช็ดมีดที่มีความสกปรกอยู่แล้วเป็นทุนเดิมมาเช็ดเขียง เพราะอาจมีเชื้อโรคปนอยู่ โดยเฉพาะเขียงที่ใช้หั่นเนื้อสัตว์
  5. บางช่วงที่เขียงไม่ได้ใช้งาน ต้องใช้ฝาชีขนาดพอดีกับเขียงครอบเอาไว้เพื่อป้องกันแมลงวันตอม
  6. การทำความสะอาดเขียงต้องทำทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งาน โดยเฉพาะเขียงที่ใช้หั่นเนื้อสัตว์ ต้องล้างคราบไขมันออกให้สะอาดหมดจด
  7. วิธีการทำความสะอาดเขียงมีหลายวิธี เช่น ใช้ราดน้ำร้อนลงไปบนเขียง ทิ้งไว้ 1 นาที จากนั้นล้างน้ำเปล่า 1 รอบ แล้วเอาไปตากแดดให้แห้ง, ใช้น้ำส้มสายชู เช็ดทำความสะอาดเขียงให้ทั่ว แล้วใช้มีดปลายแหลมขูดเอาคราบสกปรกที่ติดอยู่ออก จากนั้นใช้น้ำต้มสุกราดให้ทั่ว แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง
  8. การเก็บรักษาเขียง ต้องเก็บเขียงไว้ให้สูงกว่าพื้นถ้าเป็นเขียงไม้ต้องหมั่นนำออกผึ่งแดด เพื่อป้องกันเชื้อราที่มักเกิดขึ้นได้ง่ายหากมีความชื้นมากเกินไป

แม้เขียงจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปรุงอาหารมากมาย แต่ถ้าใช้ผิดวิธีหรือละเลยเรื่องความสะอาด แทนที่จะได้ประโยชน์ กลับต้องเสี่ยงต่อเชื้อโรคแทนนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *