อย่าเชื่อ! ไม่มียาขนานไหนรักษา “มะเร็ง-ไตวาย” ให้หายขาดได้

0

ตั้งสติอยู่เสมอ อย่าเชื่ออะไรง่าย ๆ เพราะนอกจากจะสูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์แล้ว อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้อาการทรุดหนักได้ ดังเช่นกรณีการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโรงเรื้อรัง ที่ก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อย ๆ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่ายาหรือวิธีใด ๆ ก็ไม่สามารถรักษา “มะเร็ง-ไตวาย” ให้หายขาดได้

จากกรณีมีการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียล ว่า “แก้มหอมคลินิกการแพทย์แผนไทย” จ.เชียงใหม่ สามารถรักษาโรคมะเร็ง ไตวายขั้นสุดท้าย หายที่เดียวในประเทศไทย และ ดร.แก้มหอม เจ้าของคลินิกเป็นหมอคนแรกของโลกที่สามารถรักษาโรคไตวาย โรคมะเร็งระยะสุดท้าย เช่น มะเร็งตับ ให้หายเป็นปกติได้ขอบอกว่าเป็นหนึ่งในการโฆษณาที่เข้าข่ายเกินความเป็นจริง การอวดอ้างลักษณะนี้ไม่ควรหลงเชื่อเด็ดขาด

ในส่วนของการโฆษณาว่าสามารถรักษาโรคไตวาย และโรคมะเร็ง นั้น ตามกฎหมายได้ห้ามโฆษณาว่ามียาที่สามารถรักษา 2 โรคนี้ให้หายขาด เนื่องจากยังไม่มีหลักวิชาการใดในโลกยืนยัน ส่วนการใช้ข้อความว่าตนเป็นรายแรกของโลก ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ามีคุณภาพดีกว่า หรือสูงกว่าแห่งอื่น และเกิดความคาดหวังตามมา ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541

Pills on a person's palm

โรคเรื้อรังที่พบบ่อยที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องหมายถึง โรคที่มีอาการเป็นมานานแล้ว แม้ได้รับการรักษาแล้วแต่ก็ยังไม่หายขาด จำเป็นต้องรับการรักษาหรือรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังนี้ จำเป็นต้องมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองเมื่ออยู่ที่บ้าน ตามที่ได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตนจากแพทย์

ปัจจุบันคนไทย และทั่วโลกป่วยเป็นโรคเรื้อรังจำนวนมาก โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซึ่ง 2 โรคหลังนี้ เมื่อเป็นแล้วรักษาไม่หายขาดและหากควบคุมอาการได้ไม่ดีจะทำให้เกิดปัญหาโรคไตวายตามมา ซึ่งปัญหาของโรคเรื้อรังยังเป็นช่องทางการฉกฉวย ผลประโยชน์จากความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย และญาติ จึงควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

คนไข้ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเหล่านี้จะมีอาการกำเริบ เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย จึงควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพและการรักษาโรค ควรเป็นการรักษาที่มาจากแพทย์ในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *