“ทำความสะอาดบ้าน” วิธีง่ายๆ ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

0

เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว “การทำความสะอาดบ้าน” ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม!

เพราะบ้านที่ไม่ได้รับการดูแลและทำความสะอาด ย่อมเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรครวมถึงพาหะนำโรคต่างๆ ส่งผลให้เราเจ็บป่วยและเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้

ว่าแต่เราจะทำความสะอาดบ้านอย่างไรให้ได้ผลดีและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค?? หลักการทำความสะอาดบ้าน มี 5 ขั้นตอน คือ…

  1. เก็บสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยจัดวางของที่จำเป็นให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการนำไปใช้ และไม่ควรเก็บสะสมสิ่งของที่ไม่จำเป็นไว้จนเกินสมควร เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก
  2. กวาดหยากไย่ ฝุ่นละออง และเศษขยะ ทั้งภายในบ้านและบริเวณโดยรอบ
  3. เช็ดถูคราบสกปรก ทำความสะอาดให้ทั่วถึง
  4. ล้างทำความสะอาดส้วมสม่ำเสมอ
  5. คัดแยกขยะ ตามประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เป็นต้นโดยเก็บใส่ถุงที่ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มัดปากถุงให้แน่น หรือนำไปทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ส่วนขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ ขวดพลาสติก โลหะ ให้เก็บรวบรวมเพื่อนำไปจำหน่าย สำหรับขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ ให้จัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิม รวบรวมและนำไปไว้ที่จุดทิ้งขยะอันตราย ส่วนขยะทั่วไป ให้เก็บรวบรวมใส่ถุงที่มีความเหนียวทนทาน ไม่รั่วซึม และมัดปากถุงให้แน่น ทิ้งลงถัง ปิดฝาให้มิดชิด

cleaning house

สำหรับวิธีขจัดตัวไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้จากตัวไรฝุ่นภายในห้องนอนและภายในบ้านนั้น ให้หมั่นทำความสะอาด ดูดฝุ่น

ควรซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่มด้วยการต้มที่อุณหภูมิมากกว่า 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที ทุก 1-2 สัปดาห์

สามารถช่วยลดปริมาณ สารก่อภูมิแพ้ และไม่ควรมีพรมในบ้าน เพราะตัวไรฝุ่นสามารถยึดเกาะพรม ทำให้ไม่สามารถขจัดไรฝุ่นออกไปได้

ควรหมั่นดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านและพื้นที่รอบบ้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค ยุง หนู แมลงสาบ ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ ตามมาอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้หมักหมมเพราะนอกจากจะใช้เวลานานในการเก็บกวาดทำความสะอาดแล้ว ยังเป็นการสะสมเชื้อโรคให้ฝังแน่นและแพร่กระจาย นำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *