แค่สำลักน้ำ ก็เสี่ยงโรคปอดติดเชื้อแล้ว!!

0

นับเป็นอีกหนึ่งข่าวคราวที่สร้างความหวาดผวาให้สังคมได้ไม่น้อย กับกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถูกนำตัวเข้ารักษายังห้องไอซียู เนื่องจากสำลักน้ำภายในบ่อของมหาวิทยาลัยงานนี้ขอบอกว่าไม่เพียงแต่ต้องระวังอันตรายจากแหล่งน้ำสกปรกเท่านั้น เพราะแม้แต่การสำลักน้ำดื่มที่สะอาดก็มีโอกาสทำให้ปอดอักเสบได้เช่นกัน!!

การสำลักน้ำ ไม่ว่าน้ำนั้นจะมาจากแหล่งใดก็ตาม หากสำลักลงปอด ก็สามารถทำให้เกิดอาการปอดติดเชื้อได้ แม้แต่การสำลักน้ำดื่มที่สะอาดก็มีโอกาสทำให้ปอดอักเสบและเกิดอาการติดเชื้อในปอดได้เช่นกัน

เพราะน้ำลายมนุษย์มีเชื้อโรคอยู่แล้ว เช่น เชื้อแบคทีเรีย แอนแอโร เพียงแต่โอกาสติดเชื้อจะเป็นไปตามปริมาณของเชื้อโรค รวมถึงความสกปรกของแหล่งน้ำด้วย ยิ่งแหล่งน้ำมีความสกปรก เชื้อโรคแปลกๆ ก็จะมาก โอกาสติดเชื้อก็ยิ่งมากขึ้น

Woman holding a glass of water

กรณีบ่อรับน้ำฝนหรือบ่อที่รองรับเก็บกักน้ำ อาจเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคที่ทำให้มีโอกาสติดเชื้อในปอดสูงได้ หากสำลักน้ำเข้าปอด เนื่องจากสภาพบ่อเปิดรับน้ำฝน น้ำที่ไหลจากภูเขา หรืออาจรับน้ำทิ้ง จึงรับเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย และตลอดทางที่น้ำไหลผ่านจะกวาด ชะล้าง ละลายสารเคมี สิ่งสกปรกอื่นๆ สะสมในบ่อ น้ำในบ่อเปิดจึงมีความสกปรกและมีสารปนเปื้อนหลายอย่าง แต่ด้านเชื้อโรคจะมีความเสี่ยงสูง และเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคระบบทางเดินอาหาร โดยทั่วไปน้ำผิวดินมักปนเปื้อนเชื้อโรค โลหะหนัก และสารเคมี

เพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับอาการ “ปอดติดเชื้อ-ปอดอักเสบ-ปอดบวม”

ที่มักสับสนกัน สำหรับอาการ “ปอดติดเชื้อ” (Lung infection) นั้น มีลักษณะคือ เมื่อปอดได้รับเชื้อโรคเข้าไปเนื้อปอดจะเกิดอักเสบและบวม ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอ และมีเสมหะส่วนอาการ “ปอดอักเสบ” (Pneumonitis) นั้น โดยความจริงแล้วเมื่อปอดได้รับอันตรายไม่ว่าสาเหตุใดก็ตามจากทั้งเชื้อโรดและที่ไม่ใช่เชื้อโรค เนื้อปอดจะเกิดอักเสบ เมื่อใดที่มีการอักเสบจะมีการบวมเกิดขึ้นร่วมกันเสมอ ส่วน “ปอดบวม” (Pneumonia) นั้น เมื่อมีเชื้อโรค หรือปัจจัยอย่างอื่นก็ตามที่ไม่ใช่เชื้อโรคเข้าสู่ปอด ทั้ง 2 สาเหตุนี้ทำให้เนื้อปอดเกิดอักเสบและบวมได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *