สารเคมีในบ้านอันตรายกว่าที่คิด ไม่อ่านไม่รู้!

0

สารพิษที่เกิดขึ้นรอบตัวมีหลายประเภท ทั้งจากกิจกรรมต่างๆ แล้วปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม อาทิ ควันจากท่อไอเสียรถ สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันภายในบ้านของเรา อาทิ ก้อนดับกลิ่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาซักผ้าขาว

ซึ่งหากใช้ไม่ถูกวิธีและจัดการสารเคมีไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลันและในระยะยาวได้

เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในบ้านก็มีมากมายจนแทบจะไม่รู้ว่าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดไหนดี และสิ่งที่สำคัญคือ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสารเคมีอันตราย ที่ต้องใช้ด้วยความเข้าใจและระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยโดยเราสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  • น้ำยาทำความสะอาด
  • น้ำยาซักล้าง
  • สารกำจัดกลิ่น
  • สารเคมีป้องกัและกำจัดแมลง

chemicals-in-the-home (2)

หากจะกล่าวว่าผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีในบ้านนั้นมีอันตรายแฝงอยู่ก็คงจะไม่ใช่คำกล่าวเกินจริงนัก ยกตัวอย่างเช่น “ก้อนกำจัดกลิ่น” ที่หลายบ้านนิยมใช้เพื่อระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลงและสัตว์อื่น หรือเพื่อประโยชน์ในการดับกลิ่น

หากหายใจเข้ามากไปทำให้ปวดศีรษะ คลื่นไส้  อาเจียน  เวียนศีรษะ  เซื่องซึม  ทำให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนและกดระบบประสาทส่วนกลาง หมดสติทำให้ระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

chemicals-in-the-home (1)

หญิงตั้งครรภ์ และเด็กเล็ก เป็นบุคคลที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษควรหลีกเลี่ยงการได้รับสารพิษจากผลิตภัณฑ์ หรือสารเคมีที่มีอยู่ในบ้าน เพราะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพตัวเอง ทารกในครรภ์ได้ ส่วนเด็กซึ่งมักเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากการสัมผัสสิ่งรอบตัว ไปจนถึงนำเข้าปาก หรือจมูก ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด

ในส่วนของสารเคมีนั้นหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวัง อ่านฉลากให้ถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่วางสารพิษไว้ใกล้เด็กและควรหาอุปกรณ์ป้องกันตัวเองเบื้องต้น อาทิ สวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *