เช็คก่อนซื้อ “น้ำพริก” มีสารปนเปื้อนแถมสารกันบูดเพียบ!!

0

“น้ำพริก” ได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ด้วยรสชาติที่อร่อย แถมยังเหมาะแก่การควบคุมน้ำหนักจากการหม่ำคู่กับผักนานาชนิด ไม่แปลกที่หลายคนจะยกให้เป็นเมนูสุขภาพ

แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าน้ำพริกอาจไม่ได้ดีต่อร่างกายเสมอไป เพราะจากการสุ่มตรวจน้ำพริกพร้อมบริโภคพบว่า มีสารกันบูดและจุลินทรีย์ที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษ!!

Spicy dried shrimp sauce.

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เก็บตัวอย่างน้ำพริกพร้อมบริโภค ที่จำหน่ายตามตลาดสด ตลาดนัด ศูนย์โอทอป ศูนย์ของฝากทั่วประเทศ เพื่อตรวจเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยน้ำพริกพร้อมบริโภคของประเทศไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2558 รวมทั้งสิ้น 1,071 ตัวอย่าง พบว่า…

ไม่ผ่านมาตรฐานถึง 164 ตัวอย่าง (ร้อยละ 15)

น้ำพริกพร้อมบริโภคที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ส่วนใหญ่พบการใช้วัตถุกันเสีย ทั้งกรดเบนโซอิดและกรดซอร์บิค เกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนด แต่เมื่อนำมาประเมินความเสี่ยงกรดเบนโซอิคและกรดซอบิค จากการบริโภคน้ำพริกคลุกข้าว พบว่า ปริมาณการได้รับสัมผัส ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ผู้บริโภคก็ไม่ควรรับประทานมากนักเพราะอาจสะสมและส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคตได้

สำหรับด้านจุลชีววิทยา พบการปนเปื้อนจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ ยีสต์และรา และจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ สำหรับจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษที่พบว่าเป็นปัญหา ได้แก่  เชื้อบาซีลัสซีเรียส และเชื้อคลอสตริเดียมเพอร์ฟิงเจน ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สร้างสปอร์ พบในดินและฝุ่น จึงมักติดปนมากับวัตถุดิบ เช่น พริก เครื่องเทศ และสมุนไพร สปอร์ของเชื้อเหล่านี้ถูกทำลายได้ยากหากใช้ความร้อนไม่สูงนัก

เพื่อความปลอดภัยในการรับประทานน้ำพริกพร้อมบริโภค ควรเลือกน้ำพริกพร้อมบริโภคที่ผลิตใหม่ๆ มีฉลาก  ระบุเลขสารบบอาหาร วันผลิต วันหมดอายุ บรรจุภัณฑ์สะอาด ไม่บุบ และเมื่อเปิดรับประทาน ให้ใช้ช้อนที่สะอาดและแห้งตักแบ่งมาบริโภค แล้วปิดฝาให้มิดชิด และควรเก็บเข้าตู้เย็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *