Prince Syndrome โรคเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง… ใช่เราหรือเปล่า?

0

เราอาจเคยรู้จักกับคำว่า “โรคหลงตัวเอง” ซึ่งมันจะมีความก้ำกึ่งกับลักษณะอีกแบบที่ตัวเองต้องถูกเสมอ เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ยอมไม่ลง ไม่ฟังใครทั้งนั้น ความคิดและตัวเองต้องมาก่อนและถูกเสมอด้วย

เพื่อนๆ มีอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่า นั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นอของ…

โรคเจ้าชาย (Prince Syndrome)

หรือถ้าเป็นในผู้หญิงก็จะเรียกว่า โรคเจ้าหญิง (Princess Syndrome) ทั้งสองชื่อเรียกนี้เป็นโรคชนิดเดียวกัน โดยเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าชาย มองตัวเองเป็นดังศูนย์กลางจักรวาล ยอมใครไม่ได้ ฟังใครไม่เป็น มักจะคิดว่าตัวเองคือ ผู้ถูกเสมอ จะรู้สึกดีมีความสุขเมื่อได้รับความสนใจจากคนอื่นๆ แต่ตัวเองกลับไม่สนใจใครทั้งนั้น

prince-syndrome

โรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ในปัจจุบันมีวัยรุ่นไทยจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เป็นโรคนี้ ซึ่งมีสาเหตุมากจากการที่พ่อแม่ยุคใหม่ไม่มีเวลาที่จะใส่ใจให้ความอบอุ่นกับลูกมากนัก หรือไม่มีความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม อีกเหตุผลหนึ่งอาจเกิดจากการถูกเลี้ยงดูมาอย่างตามใจ ไม่ได้รับการชี้แนะสั่งสอนเมื่อทำผิด หรือชอบที่จะให้ลูกเป็นผู้ชนะเป็นที่หนึ่งอยู่เสมอ หรืออาจเป็นไปได้ว่าเคยถูกกลั่นแกล้งจนกลายเป็นปมฝังใจ รวมทั้งการที่เป็นคนหน้าตาดี มีความสามารถ จึงมักมองว่าตัวเองดี ตัวเองเก่ง อยู่คนเดียว ซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็นโรคเจ้าชาย โรคเจ้าหญิงในที่สุด

หนทางการรักษาของเหล่าเจ้าชายเจ้าหญิง

โรคเจ้าชายเป็นโรคที่ไม่มียารักษา มีเพียงแต่ยาช่วยลดอาการเครียดหรือทำให้อาการวิตกกังวลถูกระงับเท่านั้น แต่ครอบครัวก็มีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยได้โดยการคอยให้กำลังใจ พร้อมที่จะรับฟังผู้ป่วยอยู่เสมอ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นตัวผู้ป่วยเอง ก็ต้องให้ความร่วมมือในการรักษาด้วย ซึ่งก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยจะมีการปรับมุมมองความคิดในส่วนนั้นให้ลดน้อยลงหรือหมดไปได้ แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานพอสมควร


 

หากคนใกล้ตัวมีลักษณะอาการว่าจะเป็นโรคนี้ วิธีที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็คือการพูดคุยทำความเข้าใจ โดยไม่กล่าวหาว่าเขาเป็นคนผิด แต่หากมีอารมณ์รุนแรงมากจนไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้ ควรให้เขาได้ไปพบกับจิตแพทย์จะดีที่สุด เพื่อที่จิตแพทย์จะได้ให้คำแนะนำและวางแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งญาติๆ หรือคนใกล้ชิดก็จะต้องคอยดูแลและเอาใจใส่เขาอยู่เสมอด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *