Working Woman! สุดเสี่ยง “ปลอกประสาทอักเสบ” ทั้งยังไม่มีวิธีรักษา

0

ถ้าคุณเป็นสาววัยทำงานล่ะก็ เขยิบเข้ามาใกล้ๆ แล้วไปทำความรู้จัก“โรคปลอกประสาทอักเสบ” หรือ “โรคเอ็มเอส” กันเถอะ ใช้เวลาอ่านไม่นานแต่รับรองว่าคุ้มค่า เพราะโรคนี้มีสาววัยทำงานอย่างคุณเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่น่ากลัวคือหากปล่อยไว้ไม่รีบรักษา อาจรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และเสียชีวิตได้!!

“โรคปลอกประสาทอักเสบ”

หรือ “โรคเอ็มเอส” (MS) เป็นโรคที่เกี่ยวกับการทำงานของประสาทสั่งการ ผู้ป่วยโรคนี้จะรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ เนื่องจากการนำสัญญาณของเส้นประสาทจากสมองส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้เสียไป เกิดจากปลอกหุ้มเส้นประสาท ภายในระบบประสาทส่วนกลางได้รับความเสียหาย หรือถูกทำลาย ส่วนสาเหตุของโรคยังไม่ทราบแน่ชัด

สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุน้อย วัยหนุ่มสาว หรือวัยทำงาน คือ…

ช่วงอายุระหว่าง 20 – 40 ปี และพบว่า ผู้หญิงเป็นโรคเอ็มเอสมากกว่าผู้ชาย

Businesswomen Corporate Marketing Working Concept

เนื่องจากฮอร์โมนมีความแตกต่างกัน ผู้ป่วยจะมีอาการหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริเวณที่เกิดโรค เช่น หากเกิดที่เส้นประสาทตา จะส่งผลต่อการมองเห็น อาจสูญเสียการมองเห็นของตาข้างใดข้างหนึ่ง ปวดตา ตามัว หากเกิดที่ไขสันหลัง หรือสมอง อาจมองเห็นภาพซ้อน มีอาการชาครึ่งตัว แขนขาไม่มีแรง เหน็บชา ปัสสาวะไม่ออก และขึ้นอยู่กับว่าเกิดกับสมองส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมส่วนไหนของร่างกาย

ถ้าเป็นสมองส่วนกลางที่ควบคุมการทรงตัว อาจมีอาการหัวหมุน หรือวิงเวียนศีรษะได้ แต่มักมีอาการอื่นร่วมด้วย หากเป็นมากอาจสูญเสียการเคลื่อนไหวของร่างกาย จนอาจเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และเสียชีวิตได้ ฉะนั้นหากสงสัยว่าป่วย ควรไปพบแพทย์เพื่อได้รับรักษาอย่างถูกต้อง

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคเอ็มเอสให้หายขาดได้ ทำได้เพียงแค่รักษาตามอาการ โดยชะลอให้อาการต่าง ๆ ทุเลาลง ด้วยการให้ยาเพื่อลดอาการอักเสบหรือลดความรุนแรงของโรค หรือการให้ยากดภูมิคุ้มกันบางตัว รวมทั้งกายภาพบำบัด ดูแลเรื่องโภชนาการของผู้ป่วย และจิตบำบัด เป็นต้น โดยผู้ที่เคยเป็นแล้วก็อาจกลับมาเป็นซ้ำได้อีก

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเป็นซ้ำและลดความรุนแรงของโรค ผู้ป่วยโรคเอ็มเอส จึงควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการซ้ำ โดยการดูแลใส่ใจสุขภาพตนเอง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *