ระวัง!! ไวรัส “กระรอก” กลายพันธุ์อันตรายถึงชีวิต

0

สร้างความตระหนกให้คนรักสัตว์ทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับข่าวการตรวจสอบพบไวรัส สายพันธุ์ใหม่ในตัวกระรอกเลี้ยงที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุทำให้ นักเพาะพันธุ์กระรอกเพื่อจำหน่ายเป็นสัตว์เลี้ยง 3 รายเสียชีวิตจากโรคสมองอักเสบในช่วงระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556 ที่ผ่านมา

ผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายเป็นชายชาวเยอรมัน อายุระหว่าง 60-70 ปีเศษ ที่เชี่ยวชาญในเพาะพันธุ์กระรอก ทั้งหมดรู้จักกันและพบปะกันบ่อยครั้ง ต่อมาทั้งหมดล้มป่วยลงด้วยโรคเอนเซฟาลิติส หรือโรคสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ 4 เดือนต่อมาผู้ป่วยทั้งหมดอาการทรุดลงสู่ภาวะโคม่าและเสียชีวิตในที่สุด

virus-squirrel

เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของ ศูนย์ควบคุมโรคแห่งยุโรป (อีซีดีซี) ตรวจสอบหาเชื้อไวรัสปกติที่ก่อให้เกิดโรคสมองอักเสบ แพทย์กลับไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าวในผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย เมื่อตรวจสอบกระรอกที่เพาะเลี้ยงไว้ตัวหนึ่ง กลับพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ บอร์นาไวรัส ซึ่งปกติมีอยู่แต่เฉพาะในม้า นก และหมูเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญตั้งชื่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า วีเอสบีวี-1 และเมื่อตรวจสอบเลือดและของเหลวจากกระดูกสันหลังของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งก็พบสารแอนติบอดีของไวรัสพันธุ์เดียวกันนั้นปรากฏอยู่

แม้จะยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนนัก แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า เป็นไปได้ที่บอร์นาไวรัสสามารถแพร่เข้าสู่กระรอกและกลายพันธุ์เป็นไวรัสชนิดใหม่ที่สามารถติดต่อมายังคนได้

สำหรับโรคสมองอักเสบ (Encephalitis) คือ โรคที่เนื้อสมองมีการอักเสบ การอักเสบอาจเกิดทั้งสมองหรือบางส่วนของเนื้อสมอง สามารถเป็นได้ทั้งแบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรังก็ได้ สาเหตุของสมองอักเสบเกิดได้ทั้งจากการติดเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือโปรโตซัว(สัตว์เซลล์เดียว/Protozoa) รวมทั้งจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ

ในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคสมองอักเสบแต่ละปี เฉลี่ย 0.5-0.6 คน ต่อประชากร 1 แสนคน โดยเป็นโรคสมองอักเสบที่ไม่ได้ระบุสาเหตุประมาณ 85% และที่ระบุสาเหตุได้ว่ามาจากเชื้อไวรัส เจอี (Japanese encephalitis virus หรือ นิยมเรียกย่อว่า JE) ประมาณ 14% อัตราป่วยส่วนใหญ่โดยรวมอยู่ในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 15 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *