ทริคเตรียมพร้อมร่วมพระราชพิธี สำหรับผู้มีปัญหา “สุขภาพจิต”

0

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 นี้ เชื่อว่าจะมีประชาชนจากทั่วประเทศมาร่วมงานมหาศาล หนึ่งในนั้นอาจเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต อาทิ เป็นโรคจิตเวช ซึมเศร้า หรือมีโรคเรื้อรัง

คำถามคือ ผู้ป่วยเหล่านี้ควรเตรียมความพร้อมอย่างไรให้เข้าร่วมพิธีสุดสำคัญนี้ได้อย่างราบรื่น

สำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต คือกลุ่มคนที่มีจิตใจเปราะบาง ได้แก่

  1. ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าหรือผู้ที่มีความเครียดเป็นทุนเดิมมาก่อน ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจหรือสูญเสียคนรัก ในครอบครัว
  2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางกายประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
  3. กลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเวช

โดย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้ให้คำแนะนำว่า…

trick-to-prepare-the-royal-ceremony-for-those-who-have-mental-health

ผู้ที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ในการจะเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ควรเตรียมความพร้อม ดังนี้

  1. ประเมินความพร้อมของตนเอง ทั้งร่างกายและจิตใจ หากต้องเผชิญกับฝูงชนจำนวนมาก และบรรยากาศที่เศร้าโศก ถ้าไม่พร้อม สามารถอยู่ร่วมงานทางไกล หรือตามจังหวัดของตนเองได้ ซึ่งเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านได้เช่นกัน
  2. สำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานพระราชพิธีฯ ควรรับประทานอาหารและพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ
  3. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติดทุกชนิด เพราะอาจทำให้คุมสติไม่ได้เต็มที่
  4. เตรียมยาและน้ำมารับประทานต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ไม่ควรหยุดยาในช่วงที่มาร่วมพระราชพิธี ถ้าลืมนำยาติดตัวมาหรือทำยาหายให้ติดต่อหน่วยทางการแพทย์
  5. ควรเขียนชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ญาติที่ติดต่อได้สะดวก เพื่อป้องกันการพลัดหลง รวมทั้งพกซองยาที่มีชื่อตัวยามาด้วย ซึ่งจากการให้บริการด้านสุขภาพจิตที่ผ่านมา จะพบว่า ผู้ป่วยที่มาร่วมงาน ส่วนใหญ่จะขาดยาทั้งที่ไม่ยอมมารับยาและขาดยาเพราะไม่ได้เอายาติดตัวมาด้วย
  6. ไม่ควรมาเพียงลำพัง ควรมีญาติมาด้วย

หากไม่สามารถมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้ จากความไม่พร้อมของสุขภาพกายหรือใจ อย่าฝืนนะคะ เพราะยังมีอีกหลายวิธีในการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *