“โรคหลอดเลือดสมอง” รู้ตัวก่อน ปลอดภัยก่อน

0

โรคหลอดเลือดสมองหรือที่มักเรียกกันทั่วไปว่า “โรคอัมพฤกษ์” หรือ “อัมพาต” เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ที่น่ากลัวก็คือ ประเทศไทยพบโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็ง และโรคหัวใจ ตามลำดับ ทั้งยังพบว่าเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดของโรคทางระบบประสาท ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือความพิการ

โรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน กับโรคหลอดเลือดสมองแตก ซึ่งทั้ง 2 ชนิดจะทำให้สมองส่วนที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือมีก้อนเลือดออกสูญเสียการทำงานในการควบคุมการทำงานของร่างกายอย่างทันทีทันใด

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง อายุที่มากขึ้นหลอดเลือดจะเสื่อมตามไปด้วย การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม ภาวะน้ำหนักเกิน และพบว่าเพศชายมีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าวสูงกว่าเพศหญิง

“โรคหลอดเลือดสมอง” รู้ตัวก่อน ปลอดภัยก่อน (2)

อาการเตือนสำคัญที่สังเกตได้ด้วยตนเองตามหลักที่จำได้ง่ายคือ…

“F A S T”

F=FACE ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า ตามัวมองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก

A =ARM อาการแขนขาอ่อนแรงข้างใด ข้างหนึ่ง

S=SPEECH ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดลำบาก พูดไม่ได้

T=TIME เวลาที่จะต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

• ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี วัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละครั้ง เจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลและไขมัน
• เลิกสูบบุหรี่ พบว่าการเลิกสูบบุหรี่สามารถลดโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ครึ่งหนึ่ง
• ลดน้ำหนักถ้ามีน้ำหนักเกิน
• ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
• ผ่อนคลายความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ
• ถ้ามีอาการที่สงสัยว่าอาจเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *