รู้จักและบำบัด “โรคกระดูกสันหลังคด”

0

โรคกระดูกสันหลังคด(Scoliosis) คือ ภาวะที่กระดูกสันหลังของเราโค้งงอไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาจนผิดปกตินิยามของโรคกระดูกสันหลังคด คือ มีการคด บิด เอียง ของแนวกระดูกสันหลังไปทางใดทางหนึ่งมากกว่าปกติเกิน 10 องศาขึ้นไป ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดโรคนี้นั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่โดยส่วนใหญ่จะพบจากกรรมพันธุ์เป็นหลักนอกจากนี้มักพบว่าเพศหญิงจะเป็นมากกว่าเพศชาย

ผู้ที่เป็นโรคกระดูกสันหลังคดมักมีอาการปวดหลัง มีปัญหาด้านการทรงตัว และอาจมีปัญหาความผิดปกติของระบบประสาท เช่น ชา หรืออ่อนแรง ยังพบว่าผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงในการเกิดความเสื่อมของกระดูกสันหลังเร็วกว่าคนปกติ ทั้งนี้เพราะการถ่ายน้ำหนักของแนวกระดูกสันหลังมีการเปลี่ยนแปลงไป

รู้จักและบำบัด “โรคกระดูกสันหลังคด”  (3)

การสำรวจตนเองง่ายๆ ว่ามีอาการกระดูกสันหลังคดหรือไม่ ให้สังเกตความสูงของระดับหัวไหล่ ความนูนของกระดูกสะบัก และระดับแนวกระดูกสะโพกของร่างกาย ซึ่งมักจะมีระดับสูง-ต่ำไม่เท่ากัน หรือทดสอบโดยการยืนให้เท้าชิดกันและให้ก้มไปด้านหน้า ใช้มือทั้ง 2 ข้างแตะให้ถึงพื้น จะเห็นความนูนของหลังไม่เท่ากัน ซึ่งหากมีอาการผิดปกติดังกล่าวให้พบแพทย์เพราะหากผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยให้กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติได้

การรักษาโรคกระดูกสันหลังคดขึ้นอยู่กับมุมของแนวกระดูกสันหลังที่คด ถ้ามีมุมการคดไม่มาก แพทย์จะใช้การติดตามอาการ โดยการเอ็กซเรย์เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของมุมหรือการคดกระดูกสันหลัง

รู้จักและบำบัด “โรคกระดูกสันหลังคด”  (2)

 

ในคนที่มีมุมในการคดมากขึ้นมาแพทย์ก็จะใช้การกายภาพบำบัด ร่วมกับการใช้เสื้อดัดแนวกระดูกสันหลัง แต่ในรายที่มีอาการคดมากๆ คือ มีมุมความคดมากกว่า 45 – 50 องศา หรือมีการกดทับของเส้นประสาทหรือมีปัญหาการทรงตัว อาจจะต้องรักษาโดยการผ่าตัดเพื่อใช้โลหะดามกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้น

นอกจากนี้จากการศึกษาของทีมนักวิจัยจากวิทยาลัยการแพทย์และศัลยกรรมมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์ก ได้ทำการศึกษากับผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคด พบว่า 32% ของผู้ป่วยที่ทำท่า Side Plank เป็นประจำ วันละ 1.5 นาทีต่อวันเป็นประจำอย่างน้อย 6 เดือน มีอาการกระดูกสันหลังคดลดลง

Side Plank - Abdominal Exercise

และหากเล่นโยคะร่วมด้วยอีกอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จะช่วยทำให้กระดูกสันหลังคดน้อยลงถึง 40.9% ซึ่งหากเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในวัยรุ่น มีอาการลดลงถึง 49.6% และวัยผู้ใหญ่มีอาการลดลงถึง 38.4 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *