ย้ำ “ไข้หวัดใหญ่” ระบาดพม่า ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ และไทยมีวัคซีน

0

นอกจากสร้างความตระหนกให้แก่ประชาชนชาวพม่าแล้ว การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพม่า ยังสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนชาวไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน งานนี้อย่าเพิ่งหวาดระแวงคิดไปไกลนะคะ เพราะอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันแล้วค่ะว่าบ้านเรามีวัคซีนป้องกัน

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า…

จากที่มีรายงานข่าวว่า พม่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่นั้น พบว่าโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบบ่อยในประเทศต่างๆ ในช่วงนี้ เพราะเป็นช่วงระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลอยู่แล้ว และไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับในวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในพม่านี้ คือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ (H1N1) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ไข้หวัดใหญ่ 2009”  เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่จะอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ สามารถแพร่ไปยังผู้อื่นโดยการ ไอ หรือจามรดกันในระยะใกล้ชิด หรือติดจากมือและสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ ผู้ป่วยอาจมีอาการน้อยมากจึงถึงรุนแรงมากๆ โดยอาจส่งผลให้เกิดอาการปอดบวม หัวใจวาย และเสียชีวิตได้

repeatedly-flu-burmese-pandemic-is-not-a-new-species-and-thailand-has-vaccines

สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 กรกฎาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 53,009 ราย เสียชีวิต 7 ราย ซึ่งเป็นการเกิดโรคตามฤดูกาลและในปีนี้พบผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ อายุ 15-24 ปี อายุ 10-14 ปี และอายุ 25-34 ปี

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์

สามารถทำได้โดยใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ได้แก่…

  1. ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย
  2. ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันได
  3. เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย
  4. หยุด คือ เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ

ทั้งนี้ หากมีอาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีไข้สูง ต้องรีบพบแพทย์โดยเร็ว อย่านิ่งนอนใจเพราะโรงอาจรุนแรงจนรักษายากค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *