ปวดเอวอย่านิ่งนอนใจ… คุณอาจเข้าใกล้ “โรคมะเร็งไต”

0

มะเร็งเป็นโรคที่มีผู้ป่วยเยอะมากๆ ยิ่งกว่าโรคติดต่อเสียอีก โดยชนิดของมะเร็งที่คุ้นหูคนไทยส่วนใหญ่ หนีไม่พ้น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ เพราะถือเป็นมะเร็งที่พบมากแต่ปัจจุบันโรคมะเร็งไต ได้เกิดขึ้นกับคนไทย แม้ว่าจะเป็นกันไม่มากเมื่อเทียบกับมะเร็งอื่นๆ ก็ไม่ควรละเลย

“มะเร็งไต” (Renal Cell Carcinoma)

ภาวะที่เซลล์เยื่อบุท่อรวมปัสสาวะในเนื้อไต (Renal Tubular Epithelium) ได้กลายพันธุ์อย่างกะทันหันกลายเป็นเซลล์มะเร็งที่แบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว ฉะนั้นหากไตผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ เพราะอาจเป็นอาการของโรคมะเร็งไต

renal-cell-carcinoma

กรณีที่มะเร็งยังเป็นไม่มาก อาจมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปนี้ คือ ปัสสาวะเป็นเลือด ปวดบั้นเอว น้ำหนักลด คลำได้ก้อนที่บั้นเอว ไข้ขึ้น ความดันสูง แคลเซียมในเลือดสูง ไม่สบาย เหงื่อออกกลางคืน ส่วนกรณีที่มะเร็งเป็นถึงระยะมากแล้ว จะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือด ร่วมกับปวดบั้นเอว ร่วมกับคลำได้ก้อนที่บั้นเอวโดยอาการปัสสาวะเป็นเลือด อาจเกิดจากภาวะอื่น เช่น นิ่วในไตหรือมะเร็งที่ท่อไตได้

ใครบ้างที่เสี่ยง?

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งไตมาจากการสูบบุหรี่ ส่วนโรคอ้วนก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่เกิดมะเร็งไตได้ รวมถึงคนที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีบางอย่าง เช่น แร่ใยหิน แคดเมียม  อีกทั้งในครอบครัวที่มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งไตหลายคนก็มีโอกาสเป็นได้เพื่อป้องกันมะเร็งไตควรงดสูบบุหรี่ เลี่ยงการสัมผัสสารเคมีอันตราย และตรวจร่างกายประจำปี ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ จะช่วยหยุดโรคในระยะที่รักษาให้หายขาดได้

รู้แบบนี้แล้วก็อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงกันนะคะ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *