ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตีบกับยากลุ่ม NSAID

0

โรคทางหลอดเลือด ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดระบบอื่นๆนับเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญและเป็นสาเหตุของการตายที่สําคัญของคนทั่วโลก นอกจากจะต้องดูแลตัวเองเพื่อป้องกันและรักษาโรคนี้แล้ว ยังต้องระมัดระวังเรื่องการกินยาด้วย โดยเฉพาะยากลุ่ม NSAID

จากกรณีรายงานจากมหาวิทยาลัย Bern ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวารสาร British medical journal ระบุการศึกษาเกี่ยวกับยา NSAID (Nonsteroidal anti-inflammatory drug) หรือยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ทั้งกลุ่ม conventional และ COX-2 inhibitors เป็นสาเหตุในการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ เส้นเลือดสมองตีบ และเสียชีวิตเนื่องจากระบบหัวใจและเส้นเลือด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงกำหนดให้ยากลุ่มนี้เป็น “ยาอันตราย” ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์หรือเภสัชกร

และให้ระบุคำเตือน ข้อบ่งใช้ที่สำคัญในฉลากและเอกสารกำกับยาโดยยากลุ่ม conventional NSAIDs เช่น ไอบูโปรเฟน, ไดโคฟิเนก, อินโดเมทาซิน, นาโพซิน, มีเฟนิเมกเอซิด, ไพรอกซิแคม ระบุคำเตือน “ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตีบตันของหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะ เมื่อใช้ยาในขนาดสูงเป็นเวลานาน” และข้อบ่งใช้ “ใช้รักษาอาการปวดและอักเสบในโรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ ข้อเสื่อม กระดูกสันหลังอักเสบ แก้ปวดประจำเดือน”

patients-with-coronary-heart-disease-and-cerebrovascular-disease-with-nsaid

สำหรับยากลุ่ม selective COX-2 inhibitors เช่น มีรอกซิเคม, เซเรคอกสิบ, พาเรคอกสิบ, เอทอริคอกสิบ ระบุคำเตือน “ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ หรือหลอดเลือดสมอง” และข้อบ่งใช้ ระบุ “รักษาอาการของโรคข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ รักษาอาการปวดเฉียบพลัน รักษาอาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ รักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง บรรเทาอาการและอาการแสดงของโรคข้อและข้อสันหลังอักเสบ”

อาการข้างเคียงของยากลุ่ม NSAID ที่สำคัญคือ ระคายเคืองทางเดินอาหาร และลดความต้านทานของผนังของกระเพาะและลำไส้ มีผลทำให้เกิดอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เลือดออก และเป็นแผลในทางเดินอาหารได้ ส่วนมากมักเกิดจากใช้ยาขนาดสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน ดังนั้น จึงต้องรับประทานยานี้พร้อมหรือหลังอาหารทันที และห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคแผลในทางเดินอาหารอยู่แล้ว

นอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังการใช้ยาในคนไข้โรคไต โรคตับ โรคหัวใจ โรคหอบหืด และในคนที่เลือดแข็งตัวช้า เพราะยาอาจไปทำให้สภาวะของโรคเหล่านี้เลวร้ายมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *