ดื่ม ดูด เสี่ยง “ตับอ่อนอักเสบ”

0

“ตับอ่อนอักเสบ” (Pancreatitis)

เป็นโรคเกิดจากมีการอักเสบของเซลล์ของเนื้อตับอ่อนอาจทั้งจากการอักเสบชนิดไม่ติดเชื้อ เช่น เกิดจากพิษของสุราหรือการติดเชื้อ เช่น จากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียโรคตับอ่อนอักเสบเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก แต่ในรายที่เป็นรุนแรงถือเป็นภาวะที่ร้ายแรงและมีอัตราตายค่อนข้างสูง

80% ของโรคตับอ่อนอักเสบมาจากการดื่มสุราพิษของแอลกอฮอล์ทำลายเซลล์ตับอ่อนโดยตรง

20% ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น สูบบุหรี่

pancreatitis

โรคตับอ่อนอักเสบ แบ่งออกเป็น2 ชนิด คือ…

  1. ชนิดเฉียบพลัน เป็นอาการที่ตับอ่อนมีการอักเสบที่เกิดขึ้นโดยทันที โดยจะมีอาการบวมและมีการทำลายเนื้อเยื่อของตับอ่อนผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน อาจปวดร้าวไปที่หลังได้ มักจะเป็นอยู่ประมาณ 2-3 วัน, คลื่นไส้, อาเจียน, มีไข้ โดยมีได้ทั้งไข้สูง หรือไข้ต่ำ
  2. ชนิดเรื้อรังเป็นอาการที่ตับอ่อนมีการอักเสบอย่างต่อเนื่องเรื้อรัง อาจเกิดต่อเนื่องจากการอักเสบเฉียบพลันที่รักษาไม่หายเนื่องจากสาเหตุยังคงอยู่ เช่น ผู้ป่วยยังคงดื่มสุราผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องแบบเป็นๆ หายๆ หรือปวดตลอดเวลา หรือปวดเป็นครั้งคราว, อุจจาระเป็นสีเทาหรือสีซีดๆ, น้ำหนักตัวลดลง

การป้องกันโรคตับอ่อนอักเสบทำได้โดยงดการดื่มสุรา หรือจำกัดการดื่มสุราให้น้อยที่สุด รวมทั้งป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีโดยการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *