สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ระวัง “มะเร็งช่องปาก” ถามหา!!

0

มะเร็งช่องปาก (Oral Cancer) หมายถึง มะเร็งของริมฝีปาก ลิ้น กระพุ้งแก้ม เหงือก พื้นปากและ เพดานแข็ง ที่น่ากลัวก็คือ ในบ้านเรา มะเร็งช่องปากติด 1 ใน 10 มะเร็งที่พบในคนไทย โดยมะเร็งที่บริเวณลิ้นนั้นพบมากที่สุด

ThinkstockPhotos-78770932

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งช่องปาก

  1. 90% ของผู้ป่วยมะเร็งในช่องปากเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มสุราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรา 15 เท่า
  2. หมากพลู มีสารก่อมะเร็ง
  3. การระคายเคืองจากฟันที่แหลมคม
  4. แสงแดด ทำให้เกิดมะเร็งที่บริเวณริมฝีปาก

ควรหมั่นสังเกตสุขภาพภายในช่องปาก หากมีอาการ 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยด่วน

  1. เป็นแผลเรื้อรังในช่องปากนานเกิน 2 สัปดาห์
  2. ลิ้นมีฝ้าสีขาวที่ถูไม่ออกหรือมีฝ้าสีแดง
  3. ขอบลิ้นหรือขอบริมฝีปากมีลักษณะแข็งเป็นไต
  4. เจ็บคอเรื้อรัง เสียงแหบ กลืนลำบาก
  5. มีอาการแสบลิ้น
  6. พบก้อนที่ปากหรือคอ

การวินิจฉัยโรคนั้นทำโดยการตัดชิ้นเนื้อจากบริเวณที่สงสัยไปพิสูจน์ฉะนั้นเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในช่องปากเป็นประจำทุกปีส่วนการรักษาจะมีการประเมินขั้นความรุนแรงของโรคโดยการตรวจเลือด,ปัสสาวะ,เอ็กซเรย์ฯลฯ การรักษาโดยใช้การผ่าตัด,การฉายแสง,การให้เคมีบำบัด ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *