ง่วงตลอด พร้อมหลับได้ทุกที่… ระวังเป็น “โรคลมหลับ”

0

“การนอนหลับ” เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพ การนอนหลับอย่างเพียงพอจะส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพดีทั้งในแง่ของการฟื้นฟูพละกำลัง ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ช่วยให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ

มีคนจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ ที่พบได้บ่อย คือ นอนหลับยาก ตรงข้ามกับบางรายซึ่งมีปัญหา คือ หลับง่ายเกินไปชนิดที่ว่าไม่เลือกเวลาและสถานที่ทีเดียว!

“โรคลมหลับ” หรือ “ภาวะง่วงเกิน” (Narcolepsy)

โรคที่มีอาการง่วงนอน หลับได้ในทุกสถานการณ์ หรืออย่างกะทันหันทั้งนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของโรค แต่สันนิษฐานว่า เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองในกลุ่มสารสื่อประสาทที่เรียกว่า Hypocretin (เป็นสารที่กระตุ้นให้ตื่น) ทำให้สมองไม่สามารถควบคุมวงจรการนอนหลับให้เป็นปกติได้และจากปัจจัยผิดปกติด้านพันธุกรรม

อาการของโรคลมหลับประกอบด้วย 4 อาการหลัก คือ…

1. อาการง่วงนอนฉับพลัน เกิดขึ้นวันหนึ่งได้หลาย ๆ ครั้ง

Sleep Problems

ผู้ป่วยจะหลับในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในห้องเรียน ขณะชมภาพยนตร์ ขณะเขียนหนังสือหรือแม้แต่ขณะกำลังสนทนา


 

2. อาการผล็อยหลับทันที มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง

Sleep Problems

คอตก ขยับแขนขาไม่ได้ทันที โดยตัวกระตุ้นคือ เมื่อมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรือมีเสียงดัง หรือตกใจ อาจเป็นเพียงชั่วครู่ หรือเป็นพักๆ หรือนานๆเป็นครั้ง


 

3. อาการผีอำ

Sleep Problems

คือ ภาวะที่ไม่สามารถขยับตัวได้ขณะกำลังจะตื่น คล้ายอาการอัมพาต ทั้งๆที่บางครั้งก็รู้สึกตัว แต่พูดไม่ได้ เคลื่อนไหวไม่ได้ เป็นนานหลายนาทีเป็นอาการที่น่าตกใจแต่ไม่อันตราย


 

4. เห็นภาพหลอนขณะกำลังจะหลั

Sleep Problems

โดยอาจเห็นเป็นสัตว์ประหลาดหรือสิ่งที่น่ากลัวต่างๆ ได้


 

นอกจากนี้อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น พฤติกรรมทำอะไรโดยไม่รู้ตัว ขณะหลับอาจทำกิจกรรมต่างๆได้ (เช่น ขับรถ  ทำอาหาร) นอนไม่หลับในเวลากลางคืนไม่มีสมาธิ ปวดศีรษะ ขี้ลืม ซึมเศร้า

โรคลมหลับมีอันตรายมาก สืบเนื่องจากผลข้างเคียงของโรค เพราะจะหลับง่ายมาก ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ขณะขับรถ หรือขณะทำกิจกรรมต่างๆ และยังผลให้สมรรถภาพการทำงานลดลงโรคลมหลับจะค่อยๆ มีอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้น ควรรีบมาพบแพทย์ ตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มมีอาการง่วงนอนบ่อยผิดปกติในเวลากลางวันเพื่อทำการรักษาให้ทันท่วงที!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *