“มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” มีโอกาสหาย ถ้ารีบรักษา

0

ถือเป็นมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อยในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมถึงติดอันดับ 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทยเนื่องจากอาการของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเหมือนอาการอื่นๆที่พบได้ในภาวะต่างๆ เช่น การติดเชื้อ ภูมิแพ้จึงมีผู้ป่วยบางส่วนที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องแต่แรก กว่าจะรู้ตัวโรคก็ลุกลามจนยากจะรักษาให้หาย

“โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง” (Lymphoma)

เป็นมะเร็งที่เกิดกับเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลือง ซึ่งคือต่อมน้ำเหลืองที่กระจายอยู่ทั่วร่างกาย เช่น บริเวณลำคอ รักแร้ ขาหนีบ ข้อพับแขน ข้อพับขา ในช่องอก และในช่องท้อง และนอกจากในต่อมน้ำเหลืองแล้ว เซลล์ต่อมน้ำเหลืองยังมีอยู่ทั่วไปในอวัยวะทุกๆอวัยวะทั่วร่างกาย ซึ่งสามารถเกิดเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ทั้งสิ้น

Blurred of Sadness Asian woman.

อุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในประเทศไทยอยู่ที่ 10 คนต่อแสนประชากรต่อปี มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละราว 3,000 ราย หรือ เทียบเท่า 8 รายต่อวัน แนวโน้มคนป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพิ่มขึ้น 3 – 4% ต่อปี โดยเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย อาทิ สารเคมีที่ปะปนอยู่ในอาหาร มลภาวะต่าง ๆ รวมถึงการสัมผัสสารเคมี อย่างยาฆ่าแมลง เป็นต้น

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีโอกาสหายขาดสูง หากตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ให้รีบเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง อย่าเสียโอกาสในการรักษา ทั้งนี้ ในภาพรวมของโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้ร้อยละ 60 แต่หากแยกออกเป็นระยะ คือ เข้ามารับการรักษาตั้งแต่ระยะที่ 1 จะสามารถรักษาหายได้ร้อยละ 80 แต่หากเข้ามาในระยะ 4 ก็จะมีโอกาสหายขาดได้ร้อยละ 30 – 40 ซึ่งทุกระยะที่เป็นมีความหวังที่จะรักษาให้หายขาดได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่หายขาดแพทย์จะนัดมาติดตามอาการปีละครั้ง

ในส่วนของการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะเป็นให้ยาเคมีบำบัดเป็นหลัก การฉีดแอนติบอดี และการปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด หากรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉีดแอนตีบอดีจะเพิ่มโอกาสการหายขาดราว 15 – 20% โดยองค์การอนามัยโลก ยังระบุด้วยว่า ยาแอนติบอดีเป็นยาจำเป็นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ฉะนั้นยิ่งรีบตรวจรักษาอาการกับแพทย์เร็วเท่าไหร่ก็มีโอกาสหาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *