“กล่องเสียงอักเสบ” ไม่ต้องเป็นไอดอลก็มีโอกาสเป็นได้

0

“กล่องเสียงอักเสบ” (Laryngitis)

เป็นโรคหรือภาวะที่เกิดมีการอักเสบขึ้นกับกล่องเสียง ส่วนใหญ่มักเป็นการอักเสบจากติดเชื้อโรค แต่ส่วนน้อยเกิดจากการอักเสบที่เกิดโดยไม่ได้มีการติดเชื้อโรค ภาวะนี้มักเป็นอาการที่หายได้เองใน 3-4 วันโดยไม่ต้องพบแพทย์ ทั้งนี้สามารถพบกล่องเสียงอักเสบได้ในทุกอายุตั้งแต่เด็กจนถึงในผู้สูงอายุ

กล่องเสียง (larynx) เป็นส่วนที่อยู่ถัดลงไปจากคอหอย (pharynx) และอยู่ตรงส่วนบนของหลอดลมใหญ่ (trachea) สำหรับภาวะ “กล่องเสียงอักเสบ” นั้น เกิดจากเนื้อเยื่อกล่องเสียงที่รวมถึงสายเสียงเกิดการอักเสบเสียหายจึงมีอาการบวม แดง ส่งผลให้การทำงานของเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะสายเสียงทำงานไม่ได้เต็มที่ เจ็บและเสียงแหบเมื่อเปล่งเสียงพูด รวมไปในถึงเจ็บเมื่อกลืน

กล่องเสียงอักเสบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอาการหายไปในประมาณ 3 สัปดาห์เรียกว่า “กล่องเสียงอักเสบเฉียบพลัน/ฉับพลัน (Acute laryngitis)” แต่ถ้าการอักเสบเป็นๆหายๆหรือต่อเนื่องเรื้อรังนานเกิน 3 สัปดาห์ขึ้นไปมักเรียกว่า “กล่องเสียงอักเสบเรื้อรัง (Chronic laryngitis)”

Laryngitis

อาการจากตัวกล่องเสียงอักเสบเองที่พบบ่อยได้แก่…

  • เสียงแหบ
  • อาจมีไข้ ปวดเนื้อตัว ปวดศีรษะ เมื่อเกิดจากกล่องเสียงติดเชื้อ
  • เจ็บคอและจะเจ็บมากขึ้นเมื่อใช้เสียง ถ้าเป็นมากอาจเจ็บเวลากลืนร่วมด้วยได้ ซึ่งอาการเจ็บคออาจร้าวไปถึงหู (เจ็บหูร่วมด้วย)
  • อาจมีเลือดปนน้ำลาย/ปนเสลด หรือไอเป็นเลือด
  • อาจหายใจลำบากเมื่อกล่องเสียงบวมมากหรือมีก้อนเนื้อที่อุดกั้นทางเดินหายใจ
  • คอบวมโดยเฉพาะในตำแหน่งของกล่องเสียง
  • อาจคลำได้ต่อมน้ำเหลืองลำคอโตด้านใดด้านหนึ่งหรือ 2 ด้าน
  • มีต่อมเดียวหรือหลายต่อมซึ่งมักจะมีขนาดเล็กกว่า 1 เซนติเมตร นุ่มและเจ็บ

ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากกล่องเสียงอักเสบคือ เสียงแหบ แต่ที่พบได้น้อยและรุนแรงที่จำเป็นต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีคืออาการหายใจลำบากจากกล่องเสียง/ทางเดินหายใจตีบแคบหรืออุดตัน

ดังนั้น หากมีอาการกล่องเสียงอักเสบควรรีบไปพบแพทย์ อย่าปล่อยให้เป็นหนักหรือเรื้อรัง!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *