“ช่องปากอักเสบ” จากการจัดฟันเถื่อน อาจลุกลามเป็นมะเร็ง!

0

ปัจจุบันมีคนจัดฟันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะนอกจากให้ฟันเรียงตัวเป็นระเบียบแล้ว ยังทำให้รูปหน้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แถมบางคนยังมองว่าการจัดฟันเป็นเรื่องของแฟชั่น หากไปจัดฟันตามโรงพยาบาลหรือคลินิกก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่กลับพึ่งบริการจัดฟันแฟชั่น ขอบอกว่าอันตรายมากๆ

การจัดฟันแฟชั่นไม่ได้ทำการโดยทันตแพทย์ และไม่ได้ทำในคลินิกทันตกรรม ฉะนั้น อุปกรณ์ต่างๆ อาจไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งในส่วนของรีเทนเนอร์ คือ เครื่องมือคงสภาพฟันหลังถอดเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นทำด้วยโลหะเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันเลื่อนกลับคืนตำแหน่งเดิม เพราะว่าสภาพกระดูกและเหงือกหุ้มฟันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพเข้ากับตำแหน่งใหม่ ฉะนั้นเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีความสะอาดปลอดเชื้อ

ขั้นตอนของการพิมพ์ฟันลูกค้า หากไม่ได้ฆ่าเชื้อโรค เมื่อนำมาพิมพ์ฟันลูกค้าคนถัดไป อาจจะเป็นการนำเชื้อโรคจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ง่ายๆ วัสดุที่นำมาทำให้ลูกค้าเป็นวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นวัสดุเลียนแบบอุปกรณ์จัดฟัน และอาจจะเป็นวัสดุเกรดต่ำที่มีสารปนเปื้อนจากโลหะหนักมีพิษ หรือสีที่ใช้ อาจไม่ใช่สีที่ปลอดภัย หากมีการหลุดลอกหรือละลาย และกลืนเข้าไปในร่างกาย อาจจะกลายเป็นสารก่อโรคได้

illegal-orthodontics-risk-cancer

เมื่อใส่รีเทนเนอร์แฟชั่นเข้าไป ก็จะเกิดแรงกดที่ตัวฟัน ทำให้ฟันเคลื่อนที่ เหงือกอักเสบ รากฟันได้รับการกระทบกระเทือนหรือลวดที่ใส่อาจจะบาดเนื้อเยื่อในช่องปาก กลายเป็นแผลติดเชื้อ ทำให้ช่องปากอักเสบ ซึ่งการติดเชื้อในช่องปากจะนำไปสู่การติดเชื้อที่อวัยวะสำคัญของร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเชื้อจะเดินทางผ่านกระแสเลือด ท่อน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ เมื่อแพร่กระจายไปสู่ลำคอ หลอดลม และปอด อาจทำให้เกิดหลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบได้

นอกจากนี้การระคายเคืองในช่องปากจากสาเหตุต่างๆ เช่น ฟันหักหรือบิ่นที่ไม่ได้รับการรักษา ฟันผุจนทำให้เหงือกเป็นหนอง การอักเสบของช่องปากจากการจัดฟันแฟชั่นที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้นซึ่งการอักเสบเรื้อรังร่วมกับการระคายเคืองที่เกิดขึ้นซ้ำๆนานๆ เซลล์ของเยื่อเมือกบุช่องปากอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ นำไปสู่โรคมะเร็งช่องปากในที่สุด

ฉะนั้น หากต้องการจัดฟันให้เลือกรับบริการจัดฟันและใส่รีเทนเนอร์จากสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *