แบบนี้ก็มีหรอ… “โรคฮันนีมูน” ภัยร้ายหลังเสร็จกิจที่ผู้หญิงเสี่ยงเป็น

0

แม้จะเป็นโรคที่เกิดเฉพาะในเพศหญิง แต่ “โรคฮันนีมูน” ก็ยังคงมีคุณผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องแบบเต็มๆ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรค โดยโรคฮันนีมูนเป็นโรคที่เกิดกับคุณผู้หญิงที่มีการอักเสบบริเวณท่อปัสสาวะ ช่องคลอดหรือกระเพาะปัสสาวะหลังจากมีเพศสัมพันธ์  โดยเฉพาะในช่วงฮันนีมูนหรือช่วงเวลาแห่งความรัก ที่มีเพศสัมพันธ์หลายๆ ครั้ง

ในสมัยโบราณ การมีเพศสัมพันธ์จะเกิดได้ต้องหลังแต่งงานเท่านั้น และมักเกิดในช่วงที่มีเพศสัมพันธ์หลายๆ ครั้ง ในระยะเวลาอันสั้น ก็คือช่วงที่ฮันนีมูน เหล่านี้จึงเป็นที่มาของชื่อโรค “โรคฮันนีมูน” หรือ “โรคฮันนีมูน ซิสไตติส” (Honeymoon disease/ Honeymoon Cystitis) นั่นเอง

โดยเมื่อมีการอักเสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือช่องคลอดหรือกระเพาะปัสสาวะหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดอาการแสบหรือเจ็บบริเวณท่อปัสสาวะในขณะถ่ายปัสสาวะ บางคนอาจถึงขั้นติดเชื้อแบคทีเรีย

honeymoon-disease (2)

สัญญาณอันตรายของ “โรคฮันนีมูน” ได้แก่…

  • ขณะถ่ายปัสสาวะมีอาการแสบบริเวณปลายท่อปัสสาวะหรือบริเวณปากช่องคลอด
  • ถ้ามีภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบร่วมด้วย ก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะแสบ ปัสสาวะขัด กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะแล้วรู้สึกว่าไม่สุดต้องไปปัสสาวะอีกแม้เพิ่งปัสสาวะเสร็จ
  • บางคนอาจจะมีอาการปวด หรือแสบบริเวณท้องน้อยร่วมด้วยทั้งตอนปวดและไม่ปวดปัสสาวะ

honeymoon-disease (1)

ผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ได้แก่ กลุ่มคนที่มีกิจกรรมเพศสัมพันธ์ หรือลักษณะคล้ายๆ กันนั้นบ่อยครั้ง และหลายครั้งในเวลาอันสั้น, ผู้ที่ดื่มน้ำน้อย, ผู้ที่ชอบกลั้นปัสสาวะนานๆ, ผู้ที่เคยรับการผ่าตัด หรือการรักษาด้วยการฉายแสงบริเวณกระเพาะปัสสาวะและอวัยวะเพศมาก่อน, ผู้ที่มีภาวะต้านทานของร่างกายต่ำกว่าปกติหากปล่อยทิ้งไว้และไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะเกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และยิ่งถ้าหากติดเชื้อจากแบคทีเรียร่วมด้วย ก็มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบน เช่น กรวยไต หลอดไต ซึ่งมีผลต่อไตในระยะยาว และอาจเกิดการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้

การป้องกัน “โรคฮันนีมูน”สามารถทำได้โดย การดื่มน้ำมากๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย, ดูแลความสะอาดบริเวณปลายท่อปัสสาวะและอวัยวะเพศ, ไม่ควรกลั้นปัสสาวะ, มีกิจกรรมทางเพศอย่างเหมาะสม โดยหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ควรไปปัสสาวะและทำความสะอาดบริเวณท่อปัสสาวะ รวมถึงอวัยวะเพศ และควรตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยได้ทันท่วงที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *