“โรคไฟโบรมัยอัลเจีย” ปวดทั่วร่างอย่างไม่รู้สาเหตุ

0

“โรคไฟโบรมัยอัลเจีย” (Fibromyalgia) เป็นกลุ่มโรคที่มีอาการปวดของกล้ามเนื้อทั่วร่างกายเรื้อรัง ร่วมกับอาการอ่อนล้า มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ จิตใจและอารมณ์ อาการของโรคมักจะเกิดหลังได้รับบาดเจ็บ การผ่าตัด การติดเชื้อ หรือได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรง ส่วนใหญ่เป็นจะพบในเพศหญิง

อาการของผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาการก็เป็นๆหายๆ อาการจะเป็นมากหรือน้อยขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศ, ระดับความเครียด, การออกกำลังกาย

“โรคไฟโบรมัยอัลเจีย” ปวดทั่วร่างอย่างไม่รู้สาเหตุ (1)

อาการปวดจะเป็นอาการหลักของผู้ป่วยมักจะปวดทั่วร่างกาย แต่มักจะปวดมากบริเวณ หลัง และคอ อาการปวดจะเป็นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็บางครั้งก็มากบางครั้งก็น้อย ลักษณะของอาการปวด ได้แก่ ปวดตึงๆ, ปวดเหมือนถูกของร้อน, ปวดเหมือนถูกของแหลมทิ่มแทง

ผู้ป่วยโรคไฟโบรมัยอัลเจียจะมีความไวต่อความรู้สึกปวดเป็นอย่างมาก แม้กระทั่งการสัมผัสเบาๆก็จะก่อให้เกิดการเจ็บปวดอย่างมาก และเจ็บนานกว่าปรกติ มีสองลักษณะ…

1.เมื่อได้รับบาดเจ็บจะเจ็บมาก และเจ็บนานกว่าปรกติ
2.การสัมผัสเบาๆก็ทำให้เกิดอาการปวด

“โรคไฟโบรมัยอัลเจีย” ปวดทั่วร่างอย่างไม่รู้สาเหตุ (2)

นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคไฟโบรมัยอัลเจียจะรู้สึกเคลื่อนไหวลำบากหากอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ เช่นในตอนเช้าจะเคลื่อนไหวลำบาก หรือหากนั่งนานเวลาจะออกเดินจะขยับตัวลำบาก เนื่องจากกล้ามเนื้อมีการหดตัว

ปัจจุบันเป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุ แต่เชื่อว่าน่าจะมีความผิดปรกติในระบบประสาทส่วนกลาง พบว่ามีความสัมพันธ์กับประวัติครอบครัว การได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจ การติดเชื้อไวรัส เช่ยไวรัสตับอักเสบ ซี ความเครียดทางจิตใจหรือภาวะซึมเศร้า หรือกังวล ความผิดปรกติของต่อมไร้ท่อ เช่นภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย หรือโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *