“โรคลมชัก” ภัยเงียบที่อาจคร่าชีวิตคุณได้โดยไม่รู้ตัว

0

“โรคลมชัก” (Epilepsy) หลายคนรู้จักในชื่อ “โรคลมชักบ้าหมู”

หรือ “โรคลมบ้าหมู” เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยโรคหนึ่งพบได้ในทุกเพศและทุกวัย โดยโรคลมชักเป็นหนึ่งในความผิดปกติของเซลล์ในระบบประสาท เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันของไฟฟ้าสมองที่ออกมาจากกลุ่มเซลล์ที่ผิดปกติพร้อมๆ กัน และทำให้มีอาการชัก (อาการชักที่เกิดขึ้นซ้ำๆ โดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้น)ลมชักไม่ใช่โรคแต่เป็นกลุ่มอาการ หรืออาการแสดงที่เกิดจากโรคของสมอง ที่ทำให้บางเวลาสมองทำงานผิดปกติไปชั่วครู่ จนเกิดอาการชักขึ้นชั่วขณะหนึ่ง

Epilepsy (2)

อาการของโรคลมชักนั้นขึ้นกับหน้าที่ของสมองในตำแหน่งที่ถูกรบกวนด้วยคลื่นไฟฟ้าสมองที่ผิดปกติในขณะชัก

เช่น ถ้าขณะชักไฟฟ้าสมองรบกวนสมองส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยจะมีอาการชักแบบเกร็งกระตุก ถ้ารบกวนส่วนที่ควบคุมการมองเห็น ผู้ป่วยอาจเห็นแสง ในขณะที่มีอาการชัก แต่อาการชักชนิดที่พบได้บ่อยคือ อาการชักเกร็งกระตุกทั้งตัว ส่วนใหญ่จะเกร็งกระตุกนาน 2-3 นาที โดยผู้ป่วยไม่รู้ตัวในขณะชัก จำเหตุการณ์ไม่ได้ คนทั่วไปมักเรียกอาการชนิดนี้ว่า “ลมบ้าหมู”

Epilepsy (1)

สาเหตุของโรคลมชักนั้นยังไม่ชัดเจน แต่ส่วนหนึ่งพบว่ามีสาเหตุจากกรรมพันธุ์โรคทางพันธุกรรมที่มักมีอาการชักร่วมด้วย รวมถึงการที่สมองเคยได้รับอันตรายต่างๆ มาก่อน เช่น ภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอด อุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนสมอง เนื้องอกในสมอง การติดเชื้อในสมอง หลอดเลือดสมองผิดปกติ การติดเชื้อของระบบประสาท ความผิดปกติทางสมองมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งผู้ป่วยอาจจะมีพัฒนาการด้านร่างกายและสมองผิดปกติร่วมด้วย

นอกจากนี้การดื่มเหล้ามากเกินไปจนเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง การเสพยาเสพติดเกินขนาด หรือได้รับสารพิษจากการใช้ยาบางชนิดเกินขนาดก็เป็นสาเหตุที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคลมชัก

Epilepsy (3)

หากมีอาการชักครั้งแรก ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ เพื่อหาสาเหตุ และควรไปพบแพทย์ทันทีหากมีอาการดังนี้

  1. ชักนานเกิน 15 นาที หรือชักซ้ำ ๆ ติดต่อกันหลายครั้ง
  2. มีอาการปวดศีรษะรุนแรง มีไข้สูง หรือแขนขาเป็นอัมพาตร่วมด้วย

ร้อยละ70 ของคนไข้โรคลมชักจะคุมได้ด้วยยา โดยคนไข้ที่คุมได้ด้วยยากันชักผู้ป่วยต้องรับประทานยาสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการชักเช่น การอดนอน การดื่มสุรา เป็นต้น ถ้ารับประทานยา 3-5  ปี ส่วนใหญ่จะหยุดยาได้ เพราะสามารถรักษาให้หายขาด ฉะนั้นยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งมีโอกาสหายเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *