ภาวะซึมเศร้าในผู้ชาย อาจส่งผลให้มีลูกยากขึ้น

0

ในบรรดาคู่สมรสที่ได้รับการรักษาภาวะมีบุตรยาก ภาวะซึมเศร้าในผู้ชายมีส่วนเกี่ยวข้องกับโอกาสในการตั้งครรภ์ที่ลดลง ในขณะที่ภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงนั้นไม่พบว่ามีอิทธิพลต่ออัตราการเกิดตั้งครรภ์ ตามรายงานจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา

depression-in-men-may-result-in-more-difficult-children

Esther Eisenberg ผู้อำนวยการศึกษาของสาขาการเจริญพันธุ์และภาวะมีบุตรยากที่สถาบันสุขภาพเด็กและการพัฒนามนุษย์แห่งสหประชาชาติ (NIH)  กล่าวว่า “การศึกษาของเรา*ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยที่มีบุตรยากและแพทย์ของพวกเขาด้วยข้อมูลใหม่ ๆ ที่ควรคำนึงถึงในการตัดสินใจในการรักษา”

อ้างถึงการศึกษาก่อนหน้านี้ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า 41% ของผู้หญิงที่ต้องการเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์มีอาการซึมเศร้า นอกจากนี้การศึกษาของผู้ชายที่กำลังมองหาการรักษา IVF (การปฏิสนธินอกร่างกาย หรือ เด็กหลอดแก้ว) พบว่าเกือบ 50% มีประสบการณ์ภาวะซึมเศร้า

นักวิจัยได้รวมข้อมูลจากการศึกษาก่อนหน้านี้ของ NICHD การศึกษาหนึ่งได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของยากระตุ้นการตกไข่ในระยะและภาวะต่างๆ โดยในการศึกษาแต่ละครั้งทั้งชายและหญิงตอบแบบสอบถามที่ออกแบบมาเพื่อตรวจหาภาวะซึมเศร้า แต่มีการสร้างคำถามเพิ่มเติมว่า กำลังใช้ยาซึมเศร้าหรือไม่? ในผู้หญิงเท่านั้น นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้หญิง 1,650 คนและผู้ชาย 1,608 คน ในบรรดาผู้หญิง 5.96% ได้รับการจัดอันดับว่ามีภาวะซึมเศร้าที่สำคัญ ในขณะที่ผู้ชายพบ 2.28%

โดยผู้หญิงที่ไม่ใช้ SSRIs มีโอกาสเกิดการสูญเสียการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกประมาณ 3.5 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ใช้ยาซึมเศร้า ส่วนคู่สมรสที่เป็นเพศชายมีภาวะซึมเศร้าที่สำคัญ 60% มีแนวโน้มที่จะเกิดการตั้งครรภ์และคลอดได้น้อยกว่าเพศชายที่ไม่มีอาการซึมเศร้า 

การศึกษานี้จึงอาจบอกได้ว่า “ภาวะซึมเศร้า” อาจส่งผลต่อคุณภาพของอสุจินั่นเอง


*การศึกษาที่ปรากฏในภาวะเจริญพันธุ์และภาวะปลอดเชื้อยังเชื่อมโยงกลุ่มของยาซึมเศร้าที่เรียกว่า non-selective serotonin reuptake inhibitors (non-SSRIs) ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียการตั้งครรภช่วงระยะแรก ระหว่างผู้หญิงที่รับการรักษาภาวะมีบุตรยาก แต่ SSRIs อีกหนึ่งคลาสของยาซึมเศร้าไม่ได้เชื่อมโยงกับการสูญเสียการตั้งครรภ์ ภาวะซึมเศร้าในเพศหญิงและการใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการตั้งครรภ์ที่ลดลงเช่นเดียวกัน
ที่มา: Male depression may lower pregnancy chances among infertile couples
โดย NIH/Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Developmen, Sciencedaily.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *