“มะเร็งลำไส้ใหญ่” รู้จักและเข้าใจให้มากขึ้น

0

มีนาคมของทุกปี วงการมะเร็งทั่วโลกกำหนดให้เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัย“มะเร็งลำไส้ใหญ่” (Colorectal cancer)โดยใช้โบว์สีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ (ในโรคมะเร็ง นิยมที่จะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปโบว์ไขว้ หรือ Awareness ribbon เช่น โบว์สีชมพู หมายถึง มะเร็งเต้านม, โบว์สีเหลือง หมายถึง มะเร็งกระดูก)

เหตุเพราะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ กำลังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว ในขณะที่ประเทศที่กำลังพัฒนาหลายประเทศก็เริ่มมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมากขึ้นจากการใช้ชีวิตแบบคนเมือง นิยมกินแต่เนื้อสัตว์ กินผักผลไม้น้อย ออกกำลังกายน้อย

 

“มะเร็งลำไส้ใหญ่” รู้จักและเข้าใจให้มากขึ้น

 

การรณรงค์ให้ประชาชนคนปกติมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยร้ายของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตั้งแต่การป้องกันโรคด้วยการกินผัก ผลไม้เป็นประจำอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของมื้ออาหาร หลีกเลี่ยงการกินอาหารไขมันสูง อาหารเนื้อสัตว์ที่ย่อยยาก อาหารที่มีกากใยน้อย รวมถึงอย่าให้ท้องผูก

ให้ความรู้เรื่องสำคัญคือ อาการเริ่มต้นที่อาจเป็นอาการเริ่มต้นของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น ระบบการขับถ่ายอุจจาระเริ่มผิดปกติ มีท้องผูกบ้างท้องเสียบ้าง สลับกัน เป็นๆ หายๆ โดยไม่ใช่ลักษณะอาการท้องเสียจากการติดเชื้อ ที่มักถ่ายเป็นน้ำเหลว และเมื่อได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแล้ว อาการจะดีขึ้น

แนะนำให้ทั้งชายหญิงที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระปีละครั้ง ควรส่องกล้องตรวจดูลำไส้ใหญ่ทุก 5 ปี หรือจะเลือกตรวจเอ็กซเรย์สวนแป้งลำไส้ใหญ่ร่วมกับการส่องกล้องตรวจดูลำไส้ใหญ่ส่วนปลายทุก 5 ปีก็ทำได้ หรือถ้ามีกำลังทรัพย์มากก็อาจใช้การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยภาพเสมือนจริง ทุก 5 ปี ส่วนในคนที่มีญาติพี่น้องเป็น มะเร็งลำไส้ใหญ่ ก็ไม่ต้องรอนาน ควรมาตรวจเมื่ออายุ 40 ปีเพื่อความปลอดภัย ที่สำคัญหมั่นดูแลตัวเองให้สมบูรณ์ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ รวมถึงหมั่นพบแพทย์ กันไว้ดีกว่าแก้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากมะเร็งร้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *