เช็คปัจจัยเสี่ยงและ 7 สัญญาณอันตรายเสี่ยง “มะเร็ง”

0

โรคมะเร็ง” เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของคนไทย แม้จะเป็นโรคร้ายแรงแต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้ปัจจุบันแพทย์สามารถรักษามะเร็งหลายชนิดให้หายได้ และทำให้ผู้ป่วยมีอัตรารอดชีวิตที่ยาวนานมากขึ้น สิ่งสำคัญ คือ ชนิดของมะเร็ง ระยะของมะเร็งที่พบ หากรู้เร็ว ยิ่งมีโอกาสรักษาหายได้ค่ะ

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งที่สำคัญ 3 ประการ

check-risk-factors-and-7-risk-signs-cancer

โดย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์

  1. ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม ยารักษาโรค รวมทั้งการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรียและพยาธิบางชนิด
  2. ปัจจัยจากพฤติกรรม เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือเค็มจัด อาหารที่มีส่วนผสมดินประสิวและไหม้เกรียม
  3. ปัจจัยทางพันธุกรรม เช่น ความผิดปกติของยีน และความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน ปัจจุบันแพทย์สามารถรักษามะเร็งหลายชนิดให้หายได้ และทำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีอัตรารอดชีวิตที่ยาวนานมากขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง ระยะของมะเร็งที่พบ เพราะมะเร็งระยะเริ่มแรกมีการตอบสนองต่อการรักษา และมีโอกาสหายขาดมากกว่าระยะลุกลาม ดังนั้น การตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรกจึงมีความสำคัญมาก ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นเนื่องจาก “รู้เร็ว รักษาหายได้”

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า…

สัญญาณอันตราย 7 ประการที่พึงระวัง ว่า มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ โดยเฉพาะมีอาการนานกว่า 2 สัปดาห์ ได้แก่

  1. มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ เช่น ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ ปัสสาวะเป็นเลือด
  2. กลืนอาหารลำบาก หรือมีอาการเสียด แน่นท้องเป็นเวลานาน
  3. มีอาการเสียงแหบและไอเรื้อรัง
  4. มีเลือดออกผิดปกติจากทวารต่างๆ
  5. เป็นแผลรักษาแล้วไม่ยอมหาย
  6. มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝตามร่างกาย
  7. มีก้อนตุ่มที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

นอกจากการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีแล้ว สิ่งสำคัญที่ห้ามละเลย คือ การตรวจร่างกายเพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรกเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งนะคะ ยิ่งพบเร็ว โอกาสหายก็มีสูงค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *