“มะเร็งรังไข่” ภัยร้ายใกล้ตัวคุณผู้หญิง

0

มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่พบได้มากเป็นอันดับ 2 ของ มะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรีพบได้มากในช่วงอายุ 40-60 ปี (ในเด็กก่อนหรือหลังวัย 10 ปีก็อาจพบได้) เนื่องจากธรรมชาติของโรคที่สามารถโตและกระจายได้อย่างรวดเร็วในช่องท้อง และเป็นตำแหน่งที่สังเกตได้ยาก ผู้ป่วยจึงมักมาพบแพทย์ในระยะที่เป็นมากแล้ว

ปัจจุบันข้อมูลทางการแพทย์ยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการก่อให้เกิดโรคมะเร็งรังไข่ แต่พบเหตุส่งเสริมที่ทำให้เกิดมะเร็งรังไข่

  • สภาพแวดล้อม เช่น สารเคมี อาหาร เนื่องจากพบว่าในประเทศ อุตสาหกรรมมีผู้ป่วยเป็น มะเร็งรังไข่ มากกว่าประเทศเกษตรกรรม ฉะนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารไขมันสูงหรือบริโภคอาหารก่อมะเร็ง
  • สตรีที่ไม่มีบุตร หรือมีบุตรน้อย
  • ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งที่เต้านม มะเร็ง มดลูก และมะเร็งระบบทางเดิน อาหาร โอกาสเป็น มะเร็งรังไข่มีมากกว่าคนปกติ

“มะเร็งรังไข่” ภัยร้ายใกล้ตัวคุณผู้หญิง

ในส่วนของอาการของมะเร็งรังไข่นั้น ในระยะเริ่มแรกอาการไม่แน่นอน ปวดท้อง แน่นท้อง น้ำหนักลด เบื่ออาหาร คลำพบก้อนในท้อง หรือในอุ้งเชิงกราน เมื่อก้อนโตขึ้นกดเบียดกะเพาะปัสสาวะก็จะทำให้ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะขัด ถ้าก้อนไปกดลำไส้ใหญ่ส่วนปลายทำให้ปวดถ่วงและถ่ายอุจจาระลำบาก เมื่อมีการกระจายตัว
ของเซลล์มะเร็งในช่องท้องก็จะมีนำในท้อง ประจำเดือนผิดปกติ

ปัจจุบันโรคมะเร็งรังไข่ยังไม่มีการตรวจคัดกรองที่จำเพาะและได้ผลดีเหมือนโรคมะเร็งปากมดลูก ดังนั้นผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่มักมาพบแพทย์ก็เมื่อเป็นระยะลุกลามมีอาการมากๆซึ่งการรักษาก็จะทำได้ยาก (จากสถิติพบว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์มักเป็นมะเร็งรังไข่ระยะที่3คือตัวมะเร็งมีการแพร่กระจายในช่องท้อง)

ดังนั้นคุณผู้หญิงทุกคนอย่าละเลยการตรวจภายในเป็นประจำทุกๆปีเพราะหากตรวจเจอตั้งแต่ระยะแรกๆ การรักษาก็ง่ายกว่าและโอกาสหายขาดก็สูงกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *