โบทูลิซึ่ม… โรคอาหารเป็นพิษอันตรายถึงชีวิต!

0

โรคโบทูลิซึม (Botulism) คือ โรคผิดปกติทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากการได้รับพิษ ชื่อ “โบทูลินัมทอกซิน” ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ “คลอสตริเดียม โบทูลินัม” ถือเป็นพิษที่มีความรุนแรงมากที่สุดชนิดหนึ่ง หากเทียบปริมาณกับพิษชนิดอื่นๆ พิษชนิดนี้ใช้ปริมาณน้อยที่สุด ในการทำให้ร่างกายเกิดอาการ

โรคอาหารเป็นพิษ “โบทูลิซึ่ม” มีสาเหตุมาจากการบริโภคหน่อไม้ปี๊บที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ “คลอสตริเดียม โบทูลินัม” ที่สร้างสารพิษ “โบทูลินัมทอกซิน” ซึ่งมีฤทธิ์ทำลายระบบประสาท ปนเปื้อนอยู่ในหน่อไม้ปี๊บ

เชื้อตัวนี้จะไม่ทำให้กระป๋องหรือปี๊บที่บรรจุอยู่บวม อาหารไม่มีกลิ่นบูดหรือเปรี้ยว จึงทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถสังเกตการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้ได้

เคล็ดลับสำหรับผู้บริโภคอย่างไร ให้ไกล ‘Botulism’

Digestion Concept Icons Set

1. ควรเลือกบริโภคหน่อไม้ปี๊บ

เลือกแบบปรับกรด โดยสังเกตฉลาก ต้องระบุชื่อสถานที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตหรือวันเดือนปีที่หมดอายุและมีเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ในกรอบเครื่องหมาย อย. และมีสติ๊กเกอร์ระบุว่าเป็นหน่อไม้ปี๊บปรับกรด


2. ภาชนะบรรจุ

ต้องเป็นปี๊บใหม่ไม่มีรอยบัดกรีฝา ตัวปี๊บไม่มีรอยบุบ บวม รั่ว และไม่ควรซื้อหน่อไม้ที่มีก้นปี๊บดำจากการเผาไหม้โดยตรงกับเปลวไฟ เพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักจากภาชนะบรรจุ


3. วิธีการปรุงหน่อไม้ปี๊บให้อร่อย

ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ปี๊บปรับกรดหรือแบบธรรมดา ก่อนบริโภคทุกครั้ง ให้ต้มในน้ำเดือดนาน 20-30 นาทีแล้วเทน้ำทิ้ง เพื่อความปลอดภัย เพราะสารพิษโบทูลินัมไม่ทนต่อความร้อนและยังช่วยลดความเปรี้ยวของหน่อไม้ปี๊บปรับกรด ทำให้หน่อไม้ปี๊บปรับกรดได้รสชาติที่ถูกปาก


หากผู้ที่ได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไปในร่างกาย จะมีอาการเริ่มตั้งแต่ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ หน้ามืด หายใจขัดปาก คอ เสียงแห้ง ม่านตาขยาย ตามองเห็นภาพซ้อน กล้ามเนื้ออ่อนแรงจนถึงขั้นระบบการหายใจล้มเหลว และทำให้เสียชีวิตในที่สุด ดังนั้น ต้องระวังกันด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *