ร้อนในบ่อย อีกหนึ่งอาการเสี่ยง ”เบเซ็ท” โรคที่พบน้อยแต่เป็นได้ทุกวัย

0

โรคเบเซ็ท” เป็นโรคที่พบได้น้อยมาก แต่พบได้ทั่วโลก ที่สำคัญสามารถพบได้ในทุกช่วงวัย ทั้งในเพศชายและเพศหญิง โรคนี้มักมีอาการในช่วงอายุ 20-40 ปี โดยโรคเบเซ็ทที่พบในผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 25 ปี อาการของโรคมักมีความรุนแรงและมักมีอาการทางตาได้สูง ฉะนั้น จึงเป็นอีกหนึ่งโรคที่ทุกคนควรใส่ใจค่ะ

“โรคเบเซ็ท” (Behcet’s disease)

หรือ กลุ่มอาการเบเซ็ท (Behcet’s syndrome) คือ โรคหรือกลุ่มอาการเรื้อรังที่เกิดกับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายจากการมีหลอดเลือดอักเสบ (ชนิดที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อ) ที่เป็นการอักเสบของทั้งหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดง

แม้จะยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดที่ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดทั่วตัวทั้งหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดง แต่จากการศึกษาต่างๆ เชื่อว่า น่าจะเกิดจากโรคออโตอิมมูนต่อหลอดเลือด โดยมีพันธุกรรม/เชื้อชาติเป็นตัวส่งเสริม และ/หรืออาจเกิดจากมีการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัสบางชนิด ที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานต่อตัวหลอดเลือดจนส่งผลให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดขึ้น

behcets-disease

เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดจากมีการอักเสบของหลอดเลือดทั่วตัว ดังนั้นโรคเบเซ็ทจึงมีอาการได้หลากหลายที่เกิดได้กับทุกอวัยวะ โดยผู้ป่วยแต่ละราย อาจพบอาการที่แตกต่างกันได้ แต่ทั้งนี้ อาการของโรคเบเซ็ทที่พบได้บ่อย คือ มีแผลคล้ายแผลร้อนในในช่องปากโดยเกิดหลายแผลพร้อมกันในหลายๆ ตำแหน่งทั่วทั้งช่องปาก  แผลจะเจ็บมาก เป็นๆ หายๆ ปีละหลายๆ ครั้ง ซึ่งอาการนี้มักเป็นอาการนำก่อนการเกิดอาการอื่นๆ

ใครที่มีแผลในปากบ่อยๆ ก็อย่าเพิ่งนอยด์หรือตีตนไปก่อนไข้นะคะ เพราะอาการที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นโรคเบเซ็ทนอกจากมีแผลในปากแล้วยังต้องพบอาการต่างๆ เหล่านี้ด้วย อย่างน้อยสองอย่าง ได้แก่ แผลที่อวัยวะเพศเป็นๆ หายๆ, ตาอักเสบ โดยจักษุแพทย์เป็นผู้ระบุ, ผิวหนังอักเสบ และทำการทดสอบที่เรียกว่า pathergy ได้ผลบวก

โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังที่มีอาการเป็นๆ หายๆ แต่ไม่ใช่โรคติดต่อ กรณีที่อาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยจะสามารถรักษาควบคุมโรคได้ และมีอายุขัยเช่นเดียวกับคนทั่วไป แต่กรณีมีอาการรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตจะมาจากการสูญเสียการทำงานจากการขาดเลือดของอวัยวะสำคัญ เช่น สมอง หัวใจ ไต

นอกจากนี้อาจพบผลข้างเคียงระยะยาว เช่น ปัญหาด้านการมองเห็น จนถึงขั้นตาบอด,  เกิดอัมพาต หรือมีปัญหาด้านความจำจากโรคหลอดเลือดสมอง ฉะนั้นหากสงสัยว่าเป็นโรคเบเซ็ทควรรีบไปพบแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *