ตามใจปาก..ระวัง “ภาวะไขมันในเลือดสูง” ถามหา!!

0

ภาวะไขมันในเลือดสูง (Hypercholesterolemia) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดแข็งตัว (Atherosclerosis) ซึ่งนำไปสู่โรคหัวใจขาดเลือดได้ นับเป็นโรคร้ายอีกชนิดหนึ่ง ที่ทำให้ประชากรเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ

ไขมันในเลือดที่สำคัญมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ ไขมันโคเลสเตอรอล และไขมันไตรกลีเซอไรด์ไขมันโคเลสเตอรอลสามารถแบ่งได้ย่อยๆอีก 2 ชนิด คือ 1.เอชดีแอล (High density lipoprotein-HDL) ซึ่งระดับปกติในเลือดผู้ชายมากกว่า 40 มิลลิกรัม/ต่อเดซิลิตร ผู้หญิงมากกว่า 50 มิลลิกรัม/ต่อเดซิลิตร 2.แอลดีแอล (Low density lipoprotein-LDL) ซึ่งระดับปกติในเลือดไม่ควรเกิน 130 มิลลิกรัม/ต่อเดซิลิตรส่วนไตรกลีเซอไรด์ ระดับปกติในเลือดไม่ควรเกิน 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ 50-150 mg/dl)

ภาวะไขมันในเลือดสูง เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ได้แก่ กรรมพันธุ์, การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันจากสัตว์, โรคของต่อมไร้ท่อบางชนิด เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ และโรคของต่อมหมวกไตบางอย่าง, โรคตับ โรคไตบางชนิด, ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ ฮอร์โมนเพศ(ยาคุมกำเนิด) เป็นต้น, การตั้งครรภ์, การดื่มแอลกอฮอล์, ภาวะขาดการออกกำลังกาย

จากการศึกษาพบว่า ระดับไขมันในเลือดมีความสำคัญอย่างมากกับการเกิดหลอดเลือดตีบตัน โดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ผู้ที่มีภาวะไขมันเลือดสูง จึงมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือด สมองขาดเลือดจนเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม เป็นต้น

ตามใจปาก..ระวัง “ภาวะไขมันในเลือดสูง” ถามหา!!

หากตรวจพบว่าระดับไขมันในเลือดสูง ควรมีการควบคุมปริมาณไขมันในเลือด โดยการปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้
1. การควบคุมอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง ควรจำกัดไม่ให้เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน
2. ควบคุมน้ำหนัก ไม่ให้อ้วนเกินไปโดยจำกัดอาหารประเภทแป้ง, ข้าวต่างๆ และขนมหวาน
3. หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา เบียร์ รวมถึงอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมัน ถ้าเลี่ยงไม่ได้ควรเลือกใช้น้ำมันจากพืช
4. ควรเพิ่มอาหารพวกผักใบต่างๆ และผลไม้บางชนิดที่ให้ใยและกาก
5. รักษาโรคที่เป็นอยู่ เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ โรคตับ โรคไต และอื่นๆ
6. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ครั้งละ 20 – 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 – 4 ครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *