โรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง รักษาควบคุมได้

0

โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังถือเป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยที่มีอาการหอบรุนแรงเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินมากกว่าล้านคน และมีผู้ป่วยที่ต้องนอนรับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่าแสนรายต่อปี ปัญหาเหล่านี้จะลดลงหากผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองโรคหอบหืดตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

asthma-copd-maintain-control

“โรคหืด”

เป็นภาวะที่มีการอักเสบเรื้อรังของทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีด ไอและแน่นหน้าอก แม้ยังไม่มีการค้นพบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค เชื่อว่าเป็นผลประกอบกันระหว่างสิ่งแวดล้อมกับพื้นฐานภาวะภูมิแพ้ของแต่ละบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรม โดยมีปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการแตกต่างกันไป เช่น ตัวไรฝุ่น ขนสัตว์ มลภาวะ ละอองเกสรพืช ควันบุหรี่

“โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง”

หรือ “โรคซีโอพีดี” คือ กลุ่มของโรคที่เกิดอาการอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างอย่างถาวรจากการเปลี่ยนแปลงของหลอดลมหรือเนื้อปอดจนเกิดอาการหลอดลมตีบแคบหรือตันลงอาการของโรค ได้แก่ ไอเรื้อรัง มีเสมหะปริมาณมากและเหนียวข้น หายใจลำบาก หอบเหนื่อยง่าย ต้องออกแรงหายใจมากขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่อาการกำเริบและอาจมีเสียงหายใจดังวีดขณะหายใจเข้า

ข้อมูลจากเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย พบว่า…

ในปัจจุบันโรคหืดสามารถควบคุมได้ นั่นคือโรคหืดสามารถรักษาให้อาการดีขึ้นและหายจากอาการหอบได้ ผู้ป่วยบางรายสามารถหยุดใช้ยาและดำรงชีวิตได้อย่างปกติหรือหาย

แต่ปัญหาคือ ผู้ป่วยโรคหืดส่วนมากไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรองโรคหอบหืดตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งเป็นระยะที่สามารถรักษาให้หายได้ และไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม โดยการรักษาต้องใช้ยาพ่นสเตียรอยด์เป็นเวลานานหลายปี และติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยและญาติ จะช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้น ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และเสียชีวิตได้

แม้ว่ามีการเผยแพร่แนวทางการรักษา โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังมาหลายปี แต่ผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังยังได้รับการรักษาต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งเกิดจากแนวทางในการรักษามีความยุ่งยากซับซ้อน ทำให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามยาก และผู้ป่วยหลายคนมักเข้าใจว่าโรคหืดเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ เนื่องจากไม่เข้าใจสาเหตุของการเกิดโรค ปัจจุบันการรักษาโรคหืดพัฒนาไปมาก จนทำให้ผู้ป่วย มีชีวิตเหมือนคนปกติได้โดยไม่ยาก

สรุปคือยิ่งรีบไปพบแพทย์ ก็ยิ่งช่วยชะลออาการของโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังให้บรรเทาลงได้เร็วเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *