“อัลไซเมอร์” โรคผู้สูงอายุที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

0

“โรคอัลไซเมอร์” (Alzheimer’s disease) เป็นหนึ่งในโรคสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด อาการสำคัญของผู้ป่วยโรคนี้ คือ…

ความจำเสื่อม หลงลืม มีพฤติกรรมและนิสัยเปลี่ยนไป อาการจะดำเนินไปอย่างช้าๆ แต่ค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และเสีย ชีวิตในที่สุด

สำหรับในประเทศไทย พบผู้ป่วยประมาณร้อยละ 3-5 โดยจะพบมากขึ้นตามอายุซึ่งอาจพบสูงถึงร้อยละ 30 ในผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 85 ปี ในปี 2558 มีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ประมาณ 600,000 คน

โรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้!

Lost grandmother

แต่การตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้สูงอายุมีอาการหลงลืม เช่น จำเหตุการณ์หรือคำพูดที่เพิ่งผ่านมาไม่ได้ สับสนเรื่องต่างๆ มีปัญหาการพูด ออกนอกบ้านกลับบ้านไม่ถูก ก้าวร้าว ทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้ตามปกติ ควรรีบพบประสาทแพทย์ ปัจจุบันยังไม่มียาเฉพาะสำหรับรักษาโรคอัลไซเมอร์ มีเพียงการใช้ยาเพื่อเพิ่มระดับสารสื่อประสาทในสมองที่ช่วยเพิ่มความจำให้ดีขึ้น และลดปัญหาด้านพฤติกรรมที่เกิดจากตัวโรค

การฝึกบริหารสมองเป็นประจำจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ลูกหลานและคนในครอบครัวจึงควรหากิจกรรมฝึกความจำเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้สมอง  

ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ ฝึกถามตอบความรู้ทั่วไป เล่นดนตรีไทย วาดภาพ คิดเลข เล่นหมากกระดาน เล่นปริศนาอักษรไขว้จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้

ทั้งนี้ควรดูแลเอาใจใส่ผู้สูงวัยอย่างใกล้ชิด ศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับทั้งตัวโรคและตัวผู้ป่วย ให้ความรัก ให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและอ่อนโยน อดทน ไม่หงุดหงิด หรืออารมณ์เสียใส่ท่าน ดูแลเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย กระตุ้นให้ผู้ป่วยดูแลตนเองให้ได้มากที่สุด รวมถึงเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของโรคอัลไซเมอร์ เช่น การสำลักอาหาร อุบัติเหตุ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *