“อัลไซเมอร์” ถามหาแน่ ถ้ายังไม่เลิกนิสัยเสียเหล่านี้!

0

บ่อยครั้งที่พฤติกรรมอันเกิดจากความเคยชินของเรา เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรค สำหรับโรคที่เราจะกล่าวถึงในครั้งนี้ คือ “โรคอัลไซเมอร์”ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด แม้สาเหตุของโรคนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน แต่มีหลายพฤติกรรมที่เดียวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้!

นิสัยหรือพฤติกรรมที่ควรลด ละ เลิก เพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์

ขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ

alzheimers-asking-for-it-if-they-do-not-stop-these-bad-habits-4

การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการทำงานของสมอง ทั้งในด้านการใช้ความคิด และการตื่นตัวของสมอง

รับประทานอาหารมากเกินไป

alzheimers-asking-for-it-if-they-do-not-stop-these-bad-habits-3

โดยเฉพาะอาหารขยะ เช่น แฮมเบเกอร์ มันทอด อาหารเหล่านี้จะทำลายสมองได้มากกว่าอาหารสุขภาพ เช่น ข้าวสาลี ถั่ว พืชผักใบเขียว โดยเฉพาะวิตามินบี 12 ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการทำงานของสมองนอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มากเกินไปยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งโรคเหล่านี้มีความเชื่อมโยงต่อโรคอัลไซเมอร์

ใส่หูฟังตลอดเวลา

alzheimers-asking-for-it-if-they-do-not-stop-these-bad-habits-2

เมื่อเราใส่หูฟังแล้วเปิดเสียงดังเต็มที่ เสียงนั้นจะเข้าไปทำลายหูและสมองได้ นำไปสู่การเกิดโรคอัลไซเมอร์หรือสูญเสียเซลล์ต่างๆในสมอง

ชอบนั่งนิ่งๆโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกาย

alzheimers-asking-for-it-if-they-do-not-stop-these-bad-habits-5

หากเราไม่เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเพียงพอจะทำให้เราเป็นโรคความจำเสื่อม รวมถึงความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถจะเชื่อมโยงให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ ควรออกกำลังกายและทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย รวมถึงการฝึกบริหารสมองเป็นประจำจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ เช่น อ่านหนังสือ ฝึกถามตอบความรู้ทั่วไป เล่นดนตรีไทย วาดภาพ การคิดเลข เล่นหมากกระดาน เล่นปริศนาอักษรไขว้

สูบบุหรี่

alzheimers-asking-for-it-if-they-do-not-stop-these-bad-habits-1

การสูบบุหรี่ทำให้สมองถูกทำลาย และทำให้ความจำเสื่อมลง อีกทั้งทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ถึงสองเท่าเทียบกับคนที่ไม่ได้สูบ และควรหลีกเลี่ยงสารเสพติดเพราะจะมีผลทำลายสุขภาพในระยะยาว


 

โรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นหากสงสัยว่าตนหรือคนใกล้ชิดป่วยควรรีบไปพบแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *