“กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” เสี่ยงตายได้ใน 1 ชม.

0

เมินเฉยไม่ได้เด็ดขาดนะคะ สำหรับผู้ป่วย “โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” หรือ “โรคหลอดเลือดหัวใจ” เพราะโรคเหล่านี้ถือเป็นภัยเงียบที่อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ ที่น่ากลัว คือ ปัจจุบันยังไม่มีตัวยาชนิดใดที่จะสามารถทำให้ผนังหลอดเลือดที่ตีบตันหายได้ค่ะ

“โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน”

shutterstock_625861097

เป็นภาวะที่มีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดหัวใจ ทําให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ หัวใจจะขาดเลือดและออกซิเจน ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย ส่วน “โรคหลอดเลือดหัวใจ” เกิดจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและก่อตัวเป็นตะกรัน โดยหลอดเลือดเมื่อเกิดการร่อนหลุดของตะกรัน ทําให้มีการอุดตันของหลอดเลือด อาจทําให้เสียชีวิตเฉียบพลัน มักเกิดขึ้นภายใน 1 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิชรอง  อธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ ระบุว่า…

ในประเทศไทยพบว่าร้อยละ 45 ของการเสียชีวิตเฉียบพลัน เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งโรคนี้มักเกิดขึ้นทันทีแบบเฉียบพลัน เช่น ขณะปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ทํางาน เล่นกีฬา และที่สําคัญมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตเฉียบพลันจากโรคหัวใจ ไม่เคยแสดงอาการมาก่อน

อาการและสัญญาณเตือนของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน คือ จุกแน่นหน้าอก มีเหงื่อออก ใจสั่น ปวดร้าวไปกราม สะบักหลัง แขนซ้าย จุกคอหอย จุกใต้ลิ้นปี่ คล้ายโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อน ซึ่งหากมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว

shutterstock_592852613

โดยผู้ป่วยจะต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงหลังมีอาการ หรือขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดคํ้ายันภายในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง หลังจากมีอาการ จะให้ผลการรักษาที่ดีมาก นอกจากนี้ควรตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปีและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น อาหารไขมันสูง ความเครียด ออกกําลังกาย เพื่อป้องกันโรคหัวใจที่อาจเป็นภัยเงียบทําให้เสียชีวิตได้

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง เช่น ผู้ที่มีประวัติครอบครัวป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และผู้ที่สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ไข่แดง ไขมันสัตว์จากเนื้อวัว เนื้อหมู ปู กุ้ง ปลาหมึก การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  ดังนั้นการดูแลสุขภาพตนเองเป็นสิ่งจําเป็นพื้นฐานเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *