9 วิธีหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อมะเร็ง

0

ในอดีตสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย คือ โรคหัวใจ แต่เมื่อปี 2553 เป็นต้นมา พบว่า “โรคมะเร็ง”เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตของคนไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รองลงมาคือ โรคหัวใจ และอุบัติเหตุเหล่านี้เองทำให้เราต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันตัวเพื่อลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิด “โรคมะเร็ง”

9 วิธีหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อมะเร็ง

Mobile phone with health application open with hand. Vector mode

  1. การงดสูบบุหรี่จะสามารถป้องกันมะเร็งปอด มะเร็งตับอ่อน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
  2. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไป เพราะเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก
  3. ออกกำลังกายเป็นประจำในลักษณะแอโรบิกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลากหลาย เน้นผัก ผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารปรุงแต่งประเภทไส้กรอก แฮม อาหารปิ้งย่าง
  4. ระมัดระวังในการมีเพศสัมพันธ์ ต้องเป็นไปอย่างปลอดภัย เพราะเชื้อไวรัสเอชเอวี เอชพีวี หรือโรคติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์จะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง คนที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย จึงมีความเสี่ยงสูง
  5. เลี่ยงการสัมผัสแสงแดดจัด และควรทาครีมกันแดดเป็นประจำ เพื่อป้องกันมะเร็งผิวหนัง
  6. ป้องกันความเสี่ยงการเกิดมะเร็งด้วยการฉีดวัคซีน เช่น ไวรัสตับอักเสบบี และวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
  7. ป้องกันความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยการตรวจอุจจาระส่องกล้อง ควรคัดกรองเมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไป แต่ถ้ามีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้มาก่อน ก็ควรรับการคัดกรองเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป
  8. ป้องกันความเสี่ยงการเกิดมะเร็งตับด้วยการตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ตรวจการทำงานของตับอย่างน้อยปีละครั้ง
  9. ป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งทางนรีเวชของผู้หญิง อาทิ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ด้วยการตรวจคัดกรองเป็นประจำ

ลองนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะ อาจไม่ต้องครบถ้วนทั้ง 9 ข้อ ให้ได้ 3-5 ข้อ แล้วค่อยๆ เพิ่มไปเรื่อยๆ แบบนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพดีห่างไกลโรคร้ายได้แล้ว :)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *