6 วิธีดูแลใจเศร้าๆ ของเราในช่วงนี้

0

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจเราจึงขอรวบรวมคำแนะนำด้านสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อใช้ในการดูแลรักษา เยียวยา สุขภาพจิตทั้งของตนเองและครอบครัว

วิธีดูแลจิตใจในช่วงเวลาเศร้าโศก

Ribbon bow icon vector

  1. ประชาชนทั่วไปควรเข้าร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและอาลัยรักต่อพระองค์ ท่านโดยผ่านพิธีการต่างๆ ทั้งราชพิธี รัฐพิธีและศาสนพิธี เพื่อจะได้เข้าสู้สังคมร่วมกันทำให้คลายความเศร้าโศกเสียใจ
  2. แสดงความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อพระองค์ท่าน โดยการเขียนแสดงความจงรักภักดี ความรู้สึกรักและอาลัย หรือความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ผ่านช่องทางต่างๆ การเขียนช่วยให้เราได้ผ่อนคลายความเศร้าได้
  3. ร่วมทำกิจกรรมสาธารณกุศล ทำความดีถวายแด่พระองค์ท่าน เช่น การบริจาคทรัพย์สิน การบริจาคโลหิต กิจกรรมอาสาต่างๆ
  4. มีสติในการดำเนินกิจวัตรประจำวันตามปกติและนอนพักให้เพียงพอ หากมีปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น เครียด ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ควรไปรับการบริการจากสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือปรึกษาปัญหาได้ที่ สายด่วนสุขภาพจิต 1323
  5. สอดส่องดูแลคนใกล้ชิด ทั้งในครอบครัวและเพื่อนฝูง ว่ามีความเศร้าโศกเสียใจรุนแรงผิดปกติ เช่น ร้องไห้ตลอดเวลา นอนไม่หลับ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หากพบผู้ที่มีความเศร้าโศกเสียใจให้ ตั้งสติและรับฟังเขา โดยใช้ภาษากาย เช่น จับมือ โอกอด เพื่อให้คลายความทุกข์ หากช่วยเหลือเบื้องต้นยังไม่ดีให้ส่งต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน
  6. ร่วมกันสืบทอดพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการน้ำ โครงการในพระราชดำริต่างๆ เป็นต้น เพื่อสร้างความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนในชาติ

การสูญเสียนำมาซึ่งความทุกข์ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างกว้างขวางรวมทั้งการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหลาย แต่ก็เป็นโอกาสในการที่จะสร้างความเชื่อมโยงของคนทั้งสังคมที่จะร่วมกันเป็นหนึ่งในการไว้อาลัย ร่วมสืบทอดปณิธานของพระองค์ท่านเพื่อให้สังคมไทยได้ก้าวต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *