3 อันดับโรคมะเร็งในผู้หญิงที่สาว ๆ ต้องระวัง!

0

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก โดยในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อปี 2553 เป็นต้นมา พบว่า…

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตของคนไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยโรคมะเร็งในผู้หญิง อันดับ 1ของบ้านเรา คือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม ตามลำดับ

จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์รายงานว่าในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วย โรคมะเร็งประมาณ 61,082 คน เป็นเพศชาย 35,437 คน เป็นเพศหญิง 25,645 คน ซึ่งถือเป็นสาเหตุ การตายอันดับหนึ่งและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ว่าแล้วก็ไปทำความรู้จัก 3 โรคมะเร็งยอดฮิตที่เกิดกับหญิงไทยอย่างมะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม เผื่อหาวิธีป้องกันตัวแต่เนิ่นๆ

Pink Ribbon Breast Cancer Girls Feminine Copy Space Banner Conce

“มะเร็งตับ”

เป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ของตับกลายเป็นมะเร็งมีการแบ่งตัวของเซลล์ และแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ ได้แก่ ภาวะตับแข็ง, การดื่มแอลกอฮอล์, การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิดบีและซี, ได้รับสารพิษอะฟลาท็อกซิน, โรคทางพันธุกรรมและเมตาบอลิกต่างๆ รวมถึงการได้รับยาหรือสารเคมีบางชนิดฉะนั้นเพื่อป้องกันโรคจึงควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้

“มะเร็งปอด”

เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติ ซึ่งจะตรวจพบได้เมื่อมีขนาดใหญ่ มีจำนวนมาก และแพร่ไปตามบริเวณต่างๆ ของร่างกาย ปัจจัยเสี่ยงของโรค ได้แก่ การสูบบุหรี่, การได้รับสารพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม, มีอายุ รวมถึงประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดไม่อยากเสี่ยงก็ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้

“มะเร็งเต้านม”

ในระยะแรกมะเร็งเต้านมจะไม่แสดงอาการ ไม่เจ็บ ไม่ปวด จะปรากฏอาการผิดปกติให้เห็นเมื่ออยู่ในระยะที่ก้อนมะเร็งอักเสบและลุกลามไปทั่วแล้ว ซึ่งการรักษามักไม่ได้ผล ฉะนั้น หากคลำหรือตรวจพบก้อนมะเร็งได้เร็วจะมีโอกาสที่รักษาหายสูง ผู้หญิงอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จึงควรตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน และหากมีอาการอัน ได้แก่ มีก้อนหนาๆ ในเต้านมหรือใต้แขน, บริเวณหัวนมบุ๋ม มีน้ำเหลือง หรือมีแผล, เต้านมมีผื่น แดง ร้อน ผื่นคล้ายผิวส้ม มีอาการปวดบริเวณเต้านม ควรรีบไปพบแพทย์


 

มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้อัตราการเกิดโรคมะเร็งสูงขึ้นทุกปี หนึ่งในนั้นคืออายุที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงของโรคก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ฉะนั้นควรหมั่นดูแลสุขภาพและตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อรักษาโรคอย่างทันท่วงที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *