Category Archives: zFeature3

10-behavior-should-be-adjusted-first-if-you-want-to-lose-weight

10 พฤติกรรมควรปรับอันดับแรกๆ หากต้องการลดน้ำหนัก

อาหารและการออกกำลังกายอาจเป็นส่วนประกอบสำคัญของการลดน้ำหนักสำหรับผู้หญิง แต่มีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่มีบทบาท มีหลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ทุกอย่างตั้งแต่คุณภาพการนอนจนถึงระดับความเครียดอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความหิว การเผาผลาญอาหาร น้ำหนักตัวและไขมันหน้าท้อง