Tag Archives: work-life balance

5 เทคนิคสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ใน “วัยทำงาน” ถือเป็นกำลังสำคัญในการรับภาระดูแลครอบครัว โดยเฉพาะในแง่การหารายได้เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้าน เหล่านี้เองอาจทำให้เกิดความเครียด และนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ฉะนั้น การสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆ