Tag Archives: Viral Conjunctivitis

“ตาแดงจากไวรัส” โรคชวนหงุดหงิดที่ลุกลามอย่างเร็ว!!

“โรคตาแดงจากไวรัส” (Viral Conjunctivitis)คือ การอักเสบของเยื่อตาที่เกิดจากเชื้อไวรัสโดย เชื้อไวรัสที่พบบ่อย คือ Adenoviruses และ Herpes Simplex viruses เป็นโรคที่พบได้บ่อยและแพร่ระบาดได้รวดเร็วมาก มักมีประวัติติดต่อกันในคนหมู่มากหรือจากที่ทำงาน โรงเรียน หรือในครอบครัว