Tag Archives: Uterine fibroid

“เนื้องอกมดลูก” อีกหนึ่งโรคท็อปฮิตของคุณผู้หญิง

โรคเนื้องอกมดลูก(Myoma uteri/ Uterine fibroid) เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดของคุณผู้หญิง เซลล์กล้ามเนื้อบางตำแหน่ง แบ่งตัวและเจริญจนเป็นก้อนแทรกในชั้นกล้ามเนื้อ เรายังไม่ทราบสาเหตุของโรคนี้ แต่พันธุกรรมน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง