Tag Archives: thai

7 ความเชื่อแบบไทยในพิธีแต่งงาน

ขึ้นเชื่อว่าความเชื่อย่อมอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกชาติพันธุ์ โดยเฉพาะชนชาติไทยของเรานั้นก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพิธีแต่งงานอยู่หลายต่อหลายอย่างด้วยกันค่ะ รู้ธรรมเนียมปฏิบัติไว้บ้างจะได้สบายใจตั้งตาเริ่มต้นนะคะ..

CLOSE
CLOSE