Tag Archives: TB

5 เทคนิคฟื้นฟูวัณโรคปอด ด้วยการเลือกกินอาหาร

แม้จะเป็นโรคระบาดที่มีมานานแต่ปัจจุบันสถานการณ์ของผู้ป่วยวัณโรคยังน่าเป็นห่วง เพราะแม้สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงจะช่วยให้ภูมิต้านทานโรคดีขึ้นได้ โดยหนึ่งในวิธีที่ช่วยฟื้นฟูวัณโรคปอด สามารถทำได้ด้วยการเลือกกินอาหาร

สำรวจพฤติกรรมที่ทำให้เสี่ยง “วัณโรคดื้อยา”

“วัณโรค” หรือ “โรคทีบี” (TB) เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง โดยในรายที่เป็นหนักอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้แม้ปัจจุบันวัณโรคสามารถรักษาด้วยยาจนหายขาดได้ แต่ปัญหาคือ ผู้ป่วยบางรายหยุดยาเอง ไม่กินยาจนครบชุดเพราะเข้าใจว่าหายแล้ว แต่ที่จริงยังคงมีเชื้อวัณโรคหลงเหลืออยู่ในร่างกายนำไปสู่การเกิด “วัณโรคดื้อยา”