Tag Archives: Slimdown Drink

Dr. Oz’s Swimsuit Slimdown Drink สูตรดริ้งค์ลดอ้วน

สำหรับ “กินดีหุ่นดี” บทความนี้ สดสวยมีเมนูเครื่องดื่มที่ได้รับการเสนอว่าเป็น 1 ในเครื่องดื่มที่ช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดี โดยเป็นสูตรของรายการ Dr. Oz’s Ultimate Swimsuit Slimdown หรือ Doctoroz.com ซึ่งเป็นสูตรที่ถูกแนะนำให้ดื่มก่อนมื้ออาหาร จะช่วยลดไขมันได้เป็นอย่างดี และเครื่องดื่มนั้นก็คือ…