Tag Archives: Sleep Apnea

13 สัญญาณ เรากำลังมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

แต่การจะนอนอย่างเต็มอิ่มได้นั้น บางทีเราก็ไม่รู้ตัวได้เลยว่า เรานอนอย่างเพียงพอแล้วหรือเปล่า รวมไปถึงอีกหนึ่งอาการที่น่าเป็นห่วงเพราะถือว่าเป็นภัยเงียบอย่าง “ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ” จากบทความเรื่อง บอกว่า

“โรคนอนกรน” มหัตภัยร้าย 40% หยุดหายใจ เสี่ยงตายไม่รู้ตัว!

การนอนหลับเป็นกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายได้พักฟื้นจากความเหนื่อยล้า ดังนั้นหากเราสามารถนอนหลับได้ปกติก็จะมีสุขภาพที่ดี ในทางตรงกันข้ามหากใครที่มีปัญหาการนอน ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันได้ การนอนหลับผิดปกติที่พบบ่อย คือ “โรคนอนกรน”ที่น่ากลัวก็คือประมาณร้อยละ40 ของผู้ป่วยทั้งหมดมักขยายขอบเขตของอาการไปสู่“ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ”

“นอนกรน” แบบไหนคืออันตราย

การกรน คือภาวะที่การนอนมีเสียงดังขณะหลับ โดยเสียงนั้นเกิดจากการสั่นสะเทือนของเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณด้านหลังหลอดลมส่วนบน, ลิ้นไก่ และเพดานอ่อนเนื่องจากมีการแคบลงของทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งเกิดจากการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อขากรรไกรล่าง ลิ้น และเพดานอ่อน