Tag Archives: Sinus

“ไซนัส” คืออะไร…ทำไม “อักเสบ” ??

“ไซนัส” (Sinus) แปลว่าโพรง ในที่นี้เราหมายถึง โพรงอากาศที่อยู่รอบๆ โพรงจมูกเราทั้งซ้ายและขวา มีอยู่ข้างละ 4 โพรงอากาศ โพรงอากาศนี้เป็นที่โล่งๆ ในกะโหลกศีรษะของเรา แต่ละโพรงอากาศจะมีรูระบายอากาศตามธรรมชาติ โดยทั่วไปโพรงละ 1 รู เมื่อโพรงไซนัสมีการอักเสบขึ้นเรียกว่า เป็นไซนัสอักเสบ