Tag Archives: salt

6 ข้อประโยชน์ของเกลือ ที่คุณยังไม่รู้

หลายคนกล่าวหาว่า “เกลือ” หรือโซเดียม คือคนร้ายทำลายอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย แต่นั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่รู้จักวิธีและปริมาณการบริโภคที่ถูกต้องต่างหากเล่า!