Tag Archives: saccharin

“ขัณฑสกร” ความหวานที่มาพร้อมอันตราย

“ขัณฑสกร”หรือ “แซ็กคาริน” (saccharin) คือ สารให้ความหวานที่เป็นสารสังเคราะห์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าน้ำตาลเทียม มีความหวานกว่าน้ำตาลทราย 300-700 เท่า และมีราคาถูก ให้รสหวานจัด และติดลิ้น สารนี้ไม่ให้พลังงาน จึงเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในอาหารควบคุมน้ำหนักพลังงานต่ำ รวมถึงในหมู่พ่อค้าแม่ค้าที่อยากลดต้นทุน ทั้งที่ขันฑสกรถูกห้ามใช้ในหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย