Tag Archives: Refresh

Refresh Food! 4 หมวดอาหารรีเฟรชชีวิตคนนอนน้อยประจำ

สำหรับคนที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนอนดึกเป็นประจำหรือมีภาวะนอนน้อยเกินเหตุ ร่างกายมักเกิดความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เพื่อนๆ ควรจะหาอาหารอะไรสักอย่างมาทานเพื่อช่วยบำรุงร่างกายให้เกิดความสดชื่นมากขึ้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ แล้วนอนน้อยแบบนี้กินอะไรถึงจะสดชื่น!

CLOSE
CLOSE